Tobii Corporate

Världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing

Tobiis mål är att göra världen bättre med teknik som förstår mänsklig uppmärksamhet och intention.

Våra affärssegment

Tobii Pro Spark laptop

Produkter och lösningar

Detta segment erbjuder B2B-kunder och konsumenter en portfölj av eyetrackinglösningar, inklusive hårdvara, mjukvara och tjänster. Bland dessa finns produkter för en förbättrad spelupplevelse, optimering av annonser och forskning.

Tobii Integration platforms

Integrations

Tillhandahåller teknik och tjänster till tillverkare av OEM-utrustning, inklusive algoritmer, mjukvara, hårdvarukomponenter, systemreferenskonstruktioner och IP-licenser.

Våra lösningar

Vi bidrar till att lösa tidigare olösta problem och är en katalysator för digital transformation – grunden för att utveckla demokratiserade lösningar och ett hållbart och inkluderande liv för alla, överallt.

  • Beteendestudier och forskning

  • Konsumentundersökningar och UX

  • Fordonsindustrin

  • Träning och utbildning

  • Extended reality - XR

  • Teknik för hälso- och sjukvård

  • PC och gaming

Investera i Tobii

Som den globala ledaren inom eyetracking och pionjär inom attention computing, är Tobii en unik investeringsmöjlighet: vår teknologi kommer finnas i miljarder av enheter, vår marknadsposition är redan stark och vi arbetar inom ett av de mest lovande och växande ekosystemen.

Stock market

Betrodd av världens ledande företag och institut

Upptäck mer om Tobii

Anand Srivatsa, CEO Tobii
Om Tobii

VD har ordet

Tobiis VD berättar sin syn på att vara pionjär inom attention computing. Läs mer om hans tankar om eyetracking, missionen och hans vision för Tobii.

Lär dig mer
Tobii Investors
investerare

Investerare

Tobii arbetar för att ge investerare och kapitalmarknadsaktörer relevant, korrekt och aktuell information. Den finansiella informationen ska ge en allsidig och tydlig bild av bolaget, dess finansiella ställning, utveckling och strategi.

Lär dig mer
tes
Om Tobii

Tobiis historia

Sedan starten 2001, har Tobii växt från att vara en liten svensk startup till att vara världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Företaget noterades på Nasdaq Stockholm 2015 och har idag över 600 fantastiska Tobiianer.

Lär dig mer

Om Tobii

Tobii grundades 2001 och är världsledare inom eye tracking och pionjär inom attention computing. Vi stöttar partners och kunder från vårt huvudkontor i Stockholm och våra 13 kontor spridda över Asien, Europa, Nordamerika och Sydamerika. Vi noterades på Nasdaq Stockholm (TOBII) 2015, har över 600 anställda och 700 patent.

Mer information

Tobii Investor relations
bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Syftet med bolagsstyrningen är att förse Tobii och dess ägare med system och strukturer för en effektiv styrning och kontroll av verksamheten i kombination med öppenhet, tydlighet och god affärsetik.

Lär dig mer
Investment graphics
aktien

Aktien

Tobiis aktier har varit noterade på Nasdaq Stockholm sedan den 24 april 2015.

Lär dig mer
Tobii Sustainability
Hållbarhet

Hållbarhet och påverkan

Som ett globalt teknikföretag har vi inte bara en meningsfull inverkan på världen tack vare de lösningar vi tillhandahåller våra kunder och användare, utan även på vårt sätt att bedriva vår verksamhet.

Lär dig mer
Tobii Capital Markets Day
Investerare

Kapitalmarknadsdag

Tobii och Tobii Dynavox välkomnade investerare, analytiker och mediarepresentanter till sin kapitalmarknadsdag 2021. Läs eller titta på presentationerna.

Lär dig mer
Tobii Corporate events
Investerare

Finansiell kalender

Den finansiella kalendern innehåller detaljer om kommande och tidigare händelser, såsom delårsrapporter, årsredovisningar, årsstämmor, seminarier etc.

Lär dig mer