Anand Srivatsa

VD Tobii

Anand Srivatsa, CEO Tobii

VD har ordet

När jag steg innanför dörrarna på Tobii såg jag det direkt; i mina händer håller jag en katalysator för innovation och ett verktyg för att nå en djupare förståelse av mänskligt beteende. I det ögonblicket blev det självklart att styrkan i vår teknologi kommer att revolutionera människors interaktion med tekniska produkter. Vi kommer utmana vetenskapens begränsningar.

En av de tydligaste fördelarna med eyetracking blev särskilt framträdande inom kommunikationshjälpmedel. Vår teknologi möjliggjorde skiftet från grundläggande manuella kommunikationsmetoder till ögonstyrda digitala upplevelser, vilket har lett till att tusentals människor med funktionsnedsättningar kan leva självständiga liv. Genom årens gång har Tobiis entreprenörsanda och strategiska investeringar resulterat i att vi har breddat vår portfölj långt bortom eyetracking. Idag består våra lösningar av ett omfattande utbud av sensorteknologier och kompetenser inom människa-maskininteraktion, datorseende och AI. Vi kallar det attention computing – teknologi med oändliga tillämpningsområden och som kan användas i så gott som alla branscher. Den breda användningen av vår teknologi syns inte enbart i mångfalden av våra kunder och partners, utan också i vidden av tillämpningsområden de representerar. Fordonsindustrin använder exempelvis attention computing för att förbättra trafiksäkerheten med driver monitoring-system.

Forskare använder attention computing för att förstå hjärnan och upptäcka avgörande indikationer på sjukdomar och tillstånd som påverkar miljontals människor. Attention computing skapar även en förbättrad spelupplevelse, möjliggör för tillverkare att öka enheters prestanda och simulerar hur experter arbetar för att skapa en effektiv kunskapsöverföring av eftersökt expertis till novisa personer för en snabbare och bättre inlärning av arbetsuppgifter.

Vi vill vara en positiv kraft i samhället. Det är vårt mål att göra världen bättre med teknik som förstår människors uppmärksamhet och intention. Med detta som vår ledstjärna, kommer vi fortsätta att investera och ta till vara på alla de möjligheter som presenteras. I en värld där sensorteknologier används brett och utan att vara påträngande, har dock techindustrin en skyldighet att värna om användarintegritet utöver efterlevnads- och myndighetskrav. Tobiis banbrytande data transparency policy är ett bevis på vårt engagemang i frågan och i vår strävan efter att användaren ska ha full kontroll över sin data. En sådan ansvarsfull distribution av teknologi kommer leda till en hållbar och inkluderande digital värld där alla har tillgång till tjänsterna de behöver.

Tobii är den obestridda ledaren inom eyetracking, med målet inställt på att även bli den ledande kraften inom attention computing. Med vår teknologi och våra framsteg fortsätter vi att förbättra världen med teknik som förstår mänsklig uppmärksamhet och intention.

Anand Srivatsa
VD Tobii