Publiceringsdatum

 • 3 november, 2015

Tobiis delårsrapport tredje kvartalet 2015

Stockholm, 3 november 2015 – Tobii AB (Nasdaq Stockholm: TOBII) redovisade idag resultatet för tredje kvartalet 2015.

Fortsatt god utveckling i alla affärsområden

Juli–september

 • Koncernens omsättning uppgick till 228 MSEK (168), en ökning med 60 MSEK eller 36 %, varav 30 MSEK var valutaeffekter och 30 MSEK organisk tillväxt.
 • Bruttomarginalen uppgick till 72 % (71 %).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till -8 MSEK (-21).
 • Det sammantagna rörelseresultatet för Tobii Dynavox och Tobii Pro uppgick till 28 MSEK (3) medan framtidssatsningarna i Tobii Tech påverkade koncernens rörelseresultat med -37 MSEK (-24).
 • Resultatet per aktie var -0,09 SEK (-0,18).
 • Lagförslaget ”Steve Gleason Act”, som berör finansiering av kommunikationshjälpmedel, antogs i USA i juli och trädde i kraft som lag i oktober.
 • I oktober presenterade Tobii Tech IS4-plattformen och Tobii EyeChip, världens första ASIC (processor med dedikerat hårdvarustöd) för eyetracking.

Januari–september

 • Koncernens omsättning uppgick till 680 MSEK (414), varav 79 MSEK var valutaeffekter och 187 MSEK var hänförligt till Dynavox-förvärvet och organisk tillväxt.
 • Bruttomarginalen uppgick till 74 % (70 %).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till -33 MSEK (-56).
 • Det sammantagna rörelseresultatet för Tobii Dynavox och Tobii Pro uppgick till 85 MSEK (22) medan framtidssatsningarna i Tobii Tech påverkade koncernens rörelseresultat med -117 MSEK (-77).
 • Resultatet per aktie var -0,22 SEK (-0,72).

Press- och analytikermöte

Klockan 10.00 idag håller Tobii en telefonkonferens med webbpresentation för press och aktiemarknad. Information för deltagare finns på Tobiis hemsida under delårsrapport för januari-september 2015.

Tobii offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 november 2015, kl. 08.00.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

 • 3 november, 2015

Relaterade dokument

  Kategori

  • Regulatorisk
  • Finansiell rapport

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Tobii Head of PR and Comms

Joel Karlsson

Head of Communications, Tobii


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.