Publiceringsdatum

 • 5 augusti, 2015

Tobiis delårsrapport andra kvartalet 2015

Stockholm 5 augusti 2015 – Tobii AB (Nasdaq Stockholm: TOBII) redovisade idag resultatet för andra kvartalet 2015.

Stabil fortsättning under andra kvartalet

April–juni

 • Koncernens omsättning uppgick till 222 MSEK (131).
 • Bruttomarginalen uppgick till 76 % (68 %).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till -17 MSEK (-31). Justerat för jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till -15 MSEK (-23).
 • Det sammantagna rörelseresultatet för Tobii Dynavox och Tobii Pro uppgick till 22 MSEK (1) och framtidssatsningarna i Tobii Tech påverkade koncernens rörelseresultat med -39 MSEK (-32).
 • Tobiis aktie börsnoterades på Nasdaq Stockholm den 24 april och bolaget tillfördes 434 MSEK efter avdrag för emissionskostnader.
 • Flera nya produkter lanserades under perioden, bland andra T7, I-Series+ och Communicator 5 från Tobii Dynavox och förbättringar av Glasses 2 och tillhörande analysmjukvara från Tobii Pro.
 • Lagförslaget ”Steve Gleason Act” antogs i juli i USA. Den nya lagen förväntas göra det enklare att få finansiering för kommunikationshjälpmedel via Medicare och kan på sikt ha en positiv effekt på försäljningen.

Januari–juni

 • Koncernens omsättning uppgick till 452 MSEK (246).
 • Bruttomarginalen uppgick till 75 % (69 %).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-35). Justerat för jämförelsestörande poster ökade rörelseresultatet med 6 MSEK till -21 MSEK (-27).

Press- och analytikermöte

Klockan 10.00 idag håller Tobii en telefonkonferens med webbpresentation för press och aktiemarknad. Information för deltagare finns på Tobiis hemsida under delårsrapport för januari-juni 2015.

Tobii offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 augusti 2015, kl. 08.00.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

 • 5 augusti, 2015

Relaterade dokument

  Kategori

  • Finansiell rapport

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Tobii Head of PR and Comms

Joel Karlsson

Head of Communications, Tobii


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.