Publiceringsdatum

 • 27 oktober, 2016

Tobiis delårsrapport tredje kvartalet 2016

Tobii AB redovisade idag resultatet för tredje kvartalet och första nio månaderna 2016. Höjdpunkter under kvartalet var att Tobii Pro visade stark försäljningsökning samt att Dell och Acer lanserade speldatorer med Tobii eyetracking.

Kommentar från Tobiis VD Henrik Eskilsson:

– Årets tredje kvartal präglades av betydande satsningar på produktutveckling och sälj inom alla tre affärsområden. Tobii Pro gjorde ytterligare ett försäljningsmässigt starkt kvartal. Därtill visade investeringarna i Tobii Tech resultat genom lanseringar av gaming-produkter från Acer och Dell. Koncernens nettoomsättning ökade med 12 % justerat för valutaeffekter jämfört med det tredje kvartalet 2015.

Kvartalet juli–september

 • Koncernens omsättning uppgick till 255 MSEK (228), en ökning med 12 %. Justerat för valutaeffekter var ökningen 12 %.
 • Bruttomarginalen uppgick till 73 % (72 %).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till -11 MSEK (-8).
 • Det sammantagna rörelseresultatet från Tobii Dynavox och Tobii Pro uppgick till 31 MSEK (28) medan investeringarna i Tobii Tech påverkade koncernens rörelseresultat med -42 MSEK (-37).
 • Resultatet per aktie var -0,08 SEK (-0,09).

Perioden januari-september

 • Koncernens omsättning uppgick till 747 MSEK (680), en ökning med 10 %. Justerat för valutaeffekter var ökningen 11 %.
 • Bruttomarginalen uppgick till 73 % (74 %).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till -57 MSEK (-33).
 • Det sammantagna rörelseresultatet från Tobii Dynavox och Tobii Pro uppgick till 87 MSEK (85) medan investeringarna i Tobii Tech påverkade koncernens rörelseresultat med -143 MSEK (-117).
 • Resultat per aktie var -0,55 SEK (-0,22).

Händelser under kvartalet

 • Alienware, Dells varumärke för specialiserade speldatorer, offentliggjorde en kommande speldator med integrerad eyetracking från Tobii.
 • Acer offentliggjorde en kommande speldator och tre bildskärmar med integrerad eyetracking från Tobii.

Telefonkonferens och presentation

Klockan 10.00 idag håller Tobii en telefonkonferens och webbpresentation för press och aktiemarknad. Information för deltagare finns på Tobiis hemsida under delårsrapport januari-september 2016.

Denna information är sådan som Tobii AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2016, kl. 08.00.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

 • 27 oktober, 2016

Relaterade dokument

  Kategori

  • Regulatorisk
  • Finansiell rapport

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Tobii Head of PR and Comms

Joel Karlsson

Head of Communications, Tobii


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.