Publiceringsdatum

  • 30 november, 2016

Nytt antal aktier och röster i Tobii

Antalet aktier och röster i Tobii AB har ökat med 437 000 till följd av utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 88 140 033 aktier och röster i bolaget. Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 639 626,28 SEK.

Ökningen av antalet aktier tillkommer till följd av inlösen av optioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram. Bland annat har Tobiis VD Henrik Eskilsson därigenom ökat sitt aktieinnehav i bolaget från 4 001 433 till 4 204 268 aktier.

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2016, kl. 08.00.

Publiceringsdatum

  • 30 november, 2016

Relaterade dokument

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Rasmus Löwenmo Buckhöj  - Head of Communications, Tobii

Rasmus Löwenmo Buckhöj

Head of Communications