Publiceringsdatum

 • 16 februari, 2016

Tobiis bokslutskommuniké 2015

Stockholm, 16 februari 2016 – Tobii AB (Nasdaq Stockholm: TOBII) redovisade idag resultatet för fjärde kvartalet och helåret 2015. Gruppen uppvisade ett starkt avslut på året.

Kvartalet oktober–december

 • Koncernens omsättning uppgick till 287 MSEK (207), en ökning med 39 %. Justerat för valutaeffekter var ökningen 29 %. 23 MSEK av omsättningen var hänförligt till en engångseffekt av Steve Gleason Act.
 • Bruttomarginalen uppgick till 76 % (72 %).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till -3 MSEK (-13).
 • Det sammantagna rörelseresultatet för Tobii Dynavox och Tobii Pro uppgick till 56 MSEK (34) medan en ökad investeringstakt i Tobii Tech påverkade koncernens rörelseresultat med -59 MSEK (-44).
 • Resultatet per aktie var -0,08 SEK (-0,12).

Helåret

 • Koncernens omsättning uppgick till 967 MSEK (621), en ökning med 56 %. Justerat för valutaeffekter var ökningen 41 % genom Dynavox-förvärvet och organisk tillväxt.
 • Bruttomarginalen uppgick till 75 % (71 %).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till -36 MSEK (-69).
 • Det sammantagna rörelseresultatet för Tobii Dynavox och Tobii Pro uppgick till 140 MSEK (55) medan en ökad investeringstakt i Tobii Tech påverkade koncernens rörelseresultat med -176 MSEK (-122).
 • Resultatet per aktie var -0,30 SEK (-0,82).

Press- och analytikermöte

Klockan 10.00 idag håller Tobii en telefonkonferens med webbpresentation för press och aktiemarknad. Information för deltagare finns på Tobiis hemsida under bokslutskommuniké 2015.

Tobii offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari 2016, kl. 08.00.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

 • 16 februari, 2016

Relaterade dokument

  Kategori

  • Finansiell rapport
  • Regulatorisk

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Tobii Head of PR and Comms

Joel Karlsson

Head of Communications, Tobii


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.