Publiceringsdatum

 • 4 maj, 2016

Tobiis delårsrapport första kvartalet 2016

Stockholm, 4 maj 2016 – Tobii AB redovisade idag resultatet för första kvartalet 2016. Koncernen uppvisade stabil utveckling och ett steg mot konsumentmarknaden genom lanseringen av världens första speldator med eyetracking.

Kvartalet januari–mars

 • Koncernens omsättning uppgick till 252 MSEK (229), en ökning med 10 %. Justerat för valutaeffekter var ökningen 9 %.
 • Bruttomarginalen uppgick till 73 % (74 %).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till -17 MSEK (-8).
 • Det sammantagna rörelseresultatet från Tobii Dynavox och Tobii Pro uppgick till 33 MSEK (34) medan investeringarna i Tobii Tech påverkade koncernens rörelseresultat med -49 MSEK (-41).
 • Resultatet per aktie var -0,29 SEK (0,01).

Andra händelser

 • Tobii Tech och MSI lanserade världens första speldator med eyetracking.
 • Ubisoft lanserade två stora speltitlar med integrerat stöd för Tobii eyetracking.
 • I april lanserade Tobii Dynavox den första ögonstyrda produkten uppgraderad med den nya eyetracking-plattformen Tobii IS4.

Press- och analytikermöte

Klockan 10.00 idag håller Tobii en telefonkonferens med webbpresentation för press och aktiemarknad. Information för deltagare finns på Tobiis hemsida under delårsrapport januari-mars 2016.

Tobii offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2016, kl. 08.00.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

 • 4 maj, 2016

Relaterade dokument

  Kategori

  • Finansiell rapport
  • Regulatorisk

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Tobii Head of PR and Comms

Joel Karlsson

Head of Communications, Tobii


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.