Publiceringsdatum

  • 20 juni, 2016

Tobii Dynavox lanserar Snap Scene, en app för barn med kommunikationssvårigheter

Stockholm, 20 juni 2016 – Tobii Dynavox introducerar Snap Scene™, en fotobaserad app för kommunikation och språklärande. Forskning visar att barn med kommunikationssvårigheter redan så tidigt som från sex månaders ålder kan få stor nytta av kommunikationsstöd som gör det möjligt för dem att interagera och vara delaktiga här och nu. Det står också klart att dessa barn löper större risk att utveckla långvariga kommunikationssvårigheter om de inte får hjälp tillräckligt tidigt.

Tobii Dynavox lanserar kommunikationsappen Snap Scene - pressmeddelande - 20 juni 2016Snap Scene är anpassad för barn som befinner sig i ett tidigt skede av språkutveckling och som ännu inte talar eller som riskerar att utveckla kommunikationssvårigheter. Appen är baserad på forskning vid Penn State University i USA och adresserar de kommunikationsbehov barn har i det kritiska skede av sin utveckling då språket uppstår. Syftet med Snap Scene är att bidra till en positiv språkutveckling och motverka livslånga svårigheter.

– Vår vision är att ge alla en röst och förutsättningar för kommunikation, från tidig ålder och genom hela livet. Snap Scene har utvecklats för att hjälpa barn att ta de första stegen mot att utveckla mer avancerad kommunikationsförmåga och läskunnighet och kan bli en viktig språngbräda i ett centralt skede i ett barns liv, säger Fredrik Ruben, affärsområdeschef på Tobii Dynavox.

Styrkan i Snap Scene ligger i dess enkelhet – ta en bild, rita en ring runt något på bilden och spela in ett budskap. Det gör att föräldrar kan lägga fokus på sådant som intresserar deras barn för tillfället. Ögonblick i vardagen blir roliga och motiverande tillfällen att lära sig saker genom att nya ord och begrepp kan introduceras på ett konkret sätt.

I samband med lanseringen släpper Tobii Dynavox också gratis-appen Tobii Dynavox Pathways. Den ger professionella råd till föräldrar, lärare och terapeuter om hur de kan påverka barns språkutveckling på bästa sätt med hjälp av Snap Scene.

Snap Scene finns tillgänglig på åtta språk: engelska, franska, tyska, danska, holländska, svenska, norska och spanska. Den finns för iPad (iOS) och Windows för motsvarande 49,99 USD. iPad-appen kan laddas ner via iTunes och Windows-versionen finns på www.mytobiidynavox.com. En gratis prova-på-version finns på samma ställen.

Se hur Snap Scene och Tobii Dynavox Pathways fungerar på www.tobiidynavox.com/snap-scene.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

  • 20 juni, 2016

Relaterade dokument

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Rasmus Löwenmo Buckhöj  - Head of Communications, Tobii

Rasmus Löwenmo Buckhöj

Head of Communications


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.