Publiceringsdatum

  • 29 juli, 2016

Nytt antal aktier och röster i Tobii

Stockholm – 29 juli 2016 – Antalet aktier och röster i Tobii har ökat med 90 000 till följd av utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 87 703 033 aktier och röster i bolaget. Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 636,454.997775 SEK.

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juli 2016, kl. 08.00.

Publiceringsdatum

  • 29 juli, 2016

Relaterade dokument

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Rasmus Löwenmo Buckhöj  - Head of Communications, Tobii

Rasmus Löwenmo Buckhöj

Head of Communications