Publiceringsdatum

 • 28 juli, 2016

Tobiis delårsrapport andra kvartalet 2016

Stockholm, 28 juli 2016 – Tobii AB redovisade idag resultatet för andra kvartalet och första halvåret 2016. Koncernen presenterade stabil försäljning och stora satsningar på produkt- och marknadsutveckling i alla tre affärsområden.

Kvartalet april–juni

 • Koncernens omsättning uppgick till 241 MSEK (222), en ökning med 8 %. Justerat för valuta-
  effekter var ökningen 12 %.
 • Bruttomarginalen uppgick till 73 % (76 %).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till -29 MSEK (-17).
 • Det sammantagna rörelseresultatet från Tobii Dynavox och Tobii Pro uppgick till 23 MSEK (23) medan investeringarna i Tobii Tech påverkade koncernens rörelseresultat med -52 MSEK (-39).
 • Resultatet per aktie var -0,18 SEK (-0,13).

Halvåret januari-juni

 • Koncernens omsättning uppgick till 493 MSEK (452), en ökning med 9 %. Justerat för valuta-
  effekter var ökningen 11 %.
 • Bruttomarginalen uppgick till 73 % (75 %).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till -46 MSEK (-24).
 • Det sammantagna rörelseresultatet från Tobii Dynavox och Tobii Pro uppgick till 55 MSEK (56) medan investeringarna i Tobii Tech påverkade koncernens rörelseresultat med -101 MSEK (-80).
 • Resultat per aktie var -0,47 SEK (-0,13).

Händelser under kvartalet

 • Tobii Tech började leverera IS4-plattformen till Tobii Dynavox som lanserade flera ögonstyrningsprodukter utrustade med den nya plattformen.
 • Vid årsstämman den 11 maj valdes Heli Arantola och Jan Wäreby in som nya ledamöter i Tobiis styrelse.

Telefonkonferens och presentation

Klockan 10.00 idag håller Tobii en telefonkonferens med webbpresentation för press och aktiemarknad. Information för deltagare finns på Tobiis hemsida under delårsrapport januari-juni 2016.

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juli 2016, kl. 08.00.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

 • 28 juli, 2016

Relaterade dokument

  Kategori

  • Finansiell rapport
  • Regulatorisk

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Tobii Head of PR and Comms

Joel Karlsson

Head of Communications, Tobii


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.