Publiceringsdatum

  • 31 januari, 2017

Nytt antal aktier och röster i Tobii

Efter genomförd företrädesemission har antalet aktier och röster i Tobii AB under januari 2017 ökat med 8 814 003.

Tobii offentliggjorde genom pressmeddelande den 29 december att den företrädesemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 22 december 2016, fulltecknades och 8 814 003 nya aktier emitterades. Dessa aktier infördes i den av Euroclear Sweden förda aktieboken i januari 2017. Idag, den sista handelsdagen i månaden, uppgår det totala antalet aktier och röster i Tobii till 96 954 036. Till följd av företrädesemissionen har aktiekapitalet ökat med cirka 63 962,63 SEK och uppgår till 703 588,87 SEK.

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2016, kl. 08.00.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

  • 31 januari, 2017

Relaterade dokument

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Rasmus Löwenmo Buckhöj  - Head of Communications, Tobii

Rasmus Löwenmo Buckhöj

Head of Communications


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.