Publiceringsdatum

 • 27 april, 2017

Tobiis delårsrapport första kvartalet 2017

Tobii AB redovisade idag resultatet för första kvartalet 2017. Kvartalet präglades av f okus på viktiga produktlanseringar i Tobii Dynavox och utökade satsningar inom VR.

Kommentar från Tobiis VD Henrik Eskilsson:

– Det första kvartalet präglades av stora investeringar i produktutveckling inom alla tre affärsområden. Försäljningsmässigt var dock kvartalet svagare i två av de tre affärsområdena och koncernens nettoomsättning minskade med 1 % justerat för valutaeffekter jämfört med motsvarande period 2016.

Kvartalet januari–mars

 • Koncernens omsättning uppgick till 261 MSEK (252), en ökning med 4 %. Justerat för valutaeffekter var förändringen -1 %.
 • Bruttomarginalen uppgick till 71 % (73 %).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till -56 MSEK (-17). Tobii Dynavox bidrog med 20 MSEK (27) och Tobii Pros rörelseresultat var 0 MSEK (6), medan investeringarna i Tobii Tech påverkade koncernens rörelseresultat med -76 MSEK (-49).
 • Resultatet per aktie var -0,57 SEK (-0,29).

Viktiga händelser

 • Acer presenterade Aspire V17 Nitro, den första bärbara datorn utanför specialiserade speldatorer med inbyggd eyetracking från Tobii.
 • Tobii Tech offentliggjorde ett tekniksamarbete med Valve kring eyetracking i VR och visade sina första demos i VR-spel.
 • Tobii offentliggjorde att Johan Wilsby har utsetts till ny CFO. Wilsby kommer att tillträda i juni 2017.
 • I april lanserade Tobii Dynavox Indi, en ny surfplatta designad för tal och kommunikation, samt Snap, affärsområdets nya symbolbaserade kommunikationsmjukvara.

Telefonkonferens och presentation

Klockan 10.00 idag håller Tobii en telefonkonferens och webbpresentation för press och aktiemarknad. Information för deltagare finns på Tobiis hemsida under Delårsrapport Q1 2017.

Denna information är sådan som Tobii AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2017, kl. 08.00.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

 • 27 april, 2017

Relaterade dokument

  Kategori

  • Finansiell rapport
  • Regulatorisk

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Tobii Head of PR and Comms

Joel Karlsson

Head of Communications, Tobii


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.