Publiceringsdatum

  • 20 juni, 2017

Tobii Pro erbjuder nu forskningsverktyg för eyetracking-studier i VR

Tobii Pro, världsledande inom eyetracking för forskning, offentliggör en lösning för eyetracking-studier i virtual reality (VR) - Tobii Pro VR Integration. Lösningen baseras på Tobiis eyetracking-teknik som integrerats i HTC Vives VR-headset och levereras tillsammans med Tobii Pros software development kit (SDK) för forskningsapplikationer. Forskare kan samla in data om våra ögonrörelser i VR-miljöer med extremt hög precision, och därmed få djupare kunskaper om mänskligt beteende.

Kombinationen eyetracking och VR förändrar hur studier kan genomföras och öppnar upp för helt nya möjligheter inom psykologi, konsumentbeteende och arbetsrelaterade studier. Med VR får forskare full kontroll över miljön och kan placera deltagare av en studie i scenarier som annars är för dyra, riskabla eller svåra att genomföra i verkligheten.

– Att kombinera eyetracking med VR växer som forskningsmetod och våra kunder efterfrågar att teknologin finns att tillgå när de planerar sina studier av mänskligt beteende. Tobii Pro VR Integration är vårt första steg för att göra eyetracking i kombination med VR till ett effektivt forskningsverktyg för en rad områden. Det utgör vår första större expansion av VR-baserade forskningsverktyg, säger Tom Englund, affärsområdeschef, Tobii Pro.

Genom eyetracking och VR:

  • Får marknadsförare djupare förståelse för kundresan och en butiksmiljö kan tillämpas i den virtuella världen utan att man behöver lägga tid och pengar på att skapa en fysisk butik. Produkter kan testas på kunder före produktionsfasen och effekten av kommunikation i olika kampanjer kan mätas.
  • Kan psykologer studera exempelvis fobier och posttraumatiskt stressyndrom på ett helt nytt sätt. Med full kontroll över visuella stimuli, såsom spindlar eller stressande situationer, kan studier och terapi effektivt genomföras i miljöer som är säkra för deltagarna.
  • Kan färdigheter inom en rad olika områden testas riskfritt, t.ex. kirurgiska ingrepp i virtuella operationssalar, där en experts visuella strategier kan studeras och sedan tillämpas inom nya utbildningsmetoder.
  • Får forskare en objektiv, opartisk inblick i vad som driver beslutsfattande och reaktioner i VR, vilket ger insikter i hur människor agerar i dessa virtuella miljöer för en djupare förståelse av mänskligt beteende i verkligheten.

– Eyetracking och VR öppnar upp för nya sätt att utvärdera frågor inom forskningen, vilket möjliggörs av förmågan att ha kontroll över miljön. Vinsten för forskare blir djupare insikter som bättre kan förutse mänskligt beteende i verkliga miljöer, säger dr Tim Holmes, Director of Research & Development på Acuity Intelligence och Honorary Research Associate vid Royal Holloway, University of London.

Teknologin bakom Tobii Pro VR Integration
Tobii Pro VR Integration är en retrofit-tjänst till HTC Vive business edition, med en sömlös integration av Tobiis eyetracking-teknologi. Data om våra ögonrörelser kan samlas in från alla typer av ögon och eyetracking-kameror tar upp till 120 bilder per sekund vardera av båda ögonen. Deltagare av studier kan röra sig naturligt när de har på sig headsetet utan att göra avkall vare sig på användarupplevelsen eller den insamlade eyetracking-datan.

Lösningen levereras tillsammans med Tobii Pros SDK som möjliggör insamling av data både vid interaktioner som sker i realtid och för analys. Pro SDK stödjer synkronisering med millisekundsprecision, och ger forskare full frihet att skapa specialanpassade analysapplikationer i Matlab, Python, C. eller .Net, kompatibel med Unity.

För att få uppdateringar om Tobii Pros forskningverktyg inom eyetracking och VR, registrera dig här.

Mer information, video och bilder:

· Se en film om Tobii Pro VR Integration

· Se en film om Tobii Pro i 2 minuter

· Besök Tobii Pro nyhetsrum för att ladda ner bilder

· Tobii Pro VR integration är baserat på Tobii VR4 - en referensimplementering av Tobii eyetracking utformad för tillverkare som behöver eyetracking i sina VR-headsets. Mer information om VR4 här.


Dokumentation och media


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

  • 20 juni, 2017

Relaterade dokument

    Kategori

    • Pressmeddelande

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Tobii Head of PR and Comms

Joel Karlsson

Head of Communications, Tobii


Dokumentation och media


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.