Publiceringsdatum

 • 25 juli, 2017

Tobiis delårsrapport andra kvartalet 2017

Tobii AB redovisade idag resultatet för andra kvartalet och första halvåret 2017. Under det andra kvartalet gjorde Tobii ett flertal strategiska produktlanseringar och företagsförvärv .

Kommentar från Tobiis VD Henrik Eskilsson:

– Vi lanserade ett stort antal spännande och strategiskt viktiga produkter under det andra kvartalet. Jag är väldigt stolt över ett gediget utvecklingsarbete, och en överlag positiv kundrespons stärker oss i vår produktstrategi. Ytterligare höjdpunkter var Tobii Pros starka försäljningsutveckling och förvärvet av Sticky.

Kvartalet april–juni

 • Koncernens omsättning uppgick till 266 MSEK (241), en ökning med 10 %. Justerat för valutaeffekter var ökningen 4 %.
 • Bruttomarginalen uppgick till 71 % (73 %).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till -70 MSEK (-29). Tobii Dynavox bidrog med 19 MSEK (25), Tobii Pros rörelseresultat var -2 MSEK (-3) och investeringarna i Tobii Tech påverkade koncernens rörelseresultat med -87 MSEK (-52).
 • Resultatet per aktie var -0,73 SEK (-0,18).

Halvåret januari–juni

 • Koncernens omsättning uppgick till 527 MSEK (493), en ökning med 7 %. Justerat för valutaeffekter var ökningen 2 %.
 • Bruttomarginalen uppgick till 71 % (73 %).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till -126 MSEK (-46). Tobii Dynavox bidrog med 39 MSEK (52), Tobii Pros rörelseresultat var -2 MSEK (3) och investeringarna i Tobii Tech påverkade koncernens rörelseresultat med -163 MSEK (-101).
 • Resultat per aktie var -1,31 SEK (-0,47).

Viktiga händelser

 • Tobii Dynavox lanserade Indi, en ny surfplatta designad för tal och kommunikation.
 • Tobii Dynavox lanserade Snap, en ny symbolbaserad kommunikationsmjukvara.
 • Tobii förvärvade Sticky, som tillhandahåller lösningar för marknadsundersökningar med webbkamerabaserad eyetracking.
 • Tobii Tech släppte utvecklingskit för eyetracking i VR baserat på HTC Vive.
 • Tobii Pro lanserade en lösning för eyetracking-studier i VR-miljöer.
 • PC-spel med stöd för eyetracking utökades med ytterligare 15 spel till totalt ett 80-tal titlar.
 • Tobii Dynavox lanserade PCEye Plus, ett ögonstyrt datortillbehör för personer med nedsatt rörelseförmåga.
 • I juli lanserade Tobii Dynavox produkten EyeMobile Plus, som gör en surfplatta till en ögonstyrd kommunikationsenhet.

Telefonkonferens och presentation

Klockan 14.00 idag håller Tobii en telefonkonferens och webbpresentation för press och aktiemarknad. Information för deltagare finns på Tobiis hemsida under Delårsrapport januari-juni 2017.

Denna information är sådan som Tobii AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juli 2017, kl. 08.00.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

 • 25 juli, 2017

Relaterade dokument

  Kategori

  • Finansiell rapport
  • Regulatorisk

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Tobii Head of PR and Comms

Joel Karlsson

Head of Communications, Tobii


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.