Publiceringsdatum

 • 8 februari, 2018

Tobiis bokslutskommuniké 2017

Tobii AB redovisade idag resultatet för fjärde kvartalet och helåret 2017.

Kommentar från Tobiis VD Henrik Eskilsson:

– 2017 var ytterligare ett händelserikt år för Tobii. Tobii Pro gick mycket starkt framåt och ökade försäljningen på alla fronter. Tobii Dynavox lanserade ett stort antal nya produkter och återhämtade sig under det fjärde kvartalet från den negativa utvecklingen inom pekskärmssegmentet tidigare under året. Tobii Tech har på kort tid byggt upp en betydande verksamhet för att möta en kraftigt växande efterfrågan inom VR och hade vid årets slut samarbeten med ett växande antal potentiella kunder och teknikpartners. Koncernens omsättning det fjärde kvartalet ökade med 8 % justerat för valutaeffekter och med 3 % för helåret.

Kvartalet oktober–december

 • Koncernens omsättning uppgick till 307 MSEK (306) jämfört med samma period 2016. Justerat för valutaeffekter uppgick ökningen till 8 %.
 • Bruttomarginalen uppgick till 69 % (71 %).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till -11 MSEK (-10). Tobii Dynavox bidrog med 31 MSEK (41) och Tobii Pro bidrog med 18 MSEK (12), medan investeringarna i Tobii Tech påverkade koncernens rörelseresultat med -61 MSEK (-64).
 • Resultatet per aktie var -0,07 SEK (-0,02).

Perioden januari–december

 • Koncernens omsättning uppgick till 1 084 MSEK (1 053), en ökning med 3 %. Även justerat för valutaeffekter uppgick ökningen till 3 %.
 • Bruttomarginalen uppgick till 71 % (72 %).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till -186 MSEK (-67). Tobii Dynavox bidrog med 79 MSEK (125) och Tobii Pro bidrog med 26 MSEK (15) medan investeringarna i Tobii Tech påverkade koncernens rörelseresultat med -291 MSEK (-207).
 • Resultat per aktie var -1,92 SEK (-0,57).

Viktiga händelser

 • Microsoft lanserade Microsoft Eye Control, ögonstyrningsfunktioner i Windows 10.
 • Tobii Pro lanserade en ny modell av sin eyetracker Tobii Pro Spectrum i 1200 Hz, vilket ytterligare stärker Tobii Pros erbjudande till avancerade forskningskunder.
 • Tobii Techs samarbete med spelstudios resulterade i att antalet spel med stöd för eyetracking passerade 100.
 • Tobii Tech tecknade leveransavtal med fyra nya kunder för integration i lösningar inom psykologi/rehabilitering, hälsoundersökningar, kommunikationshjälpmedel och lögndetektion.
 • Det starka intresset för Tobiis VR-erbjudande vid mässan CES i början av 2018 bekräftar branschens syn på eyetracking som en nödvändighet i kommande VR-headsets.
 • Tobii blev #7 i Universums ranking av Sveriges bästa arbetsgivare 2017.

Telefonkonferens och presentation

Klockan 14.00 idag håller Tobii en telefonkonferens och webbpresentation för press och aktiemarknad. Information för deltagare finns på Tobiis hemsida under Bokslutskommuniké 2017.

Denna information är sådan som Tobii AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2018, kl. 08.00.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

 • 8 februari, 2018

Relaterade dokument

  Kategori

  • Finansiell rapport
  • Regulatorisk

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Tobii Head of PR and Comms

Joel Karlsson

Head of Communications, Tobii


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.