Publiceringsdatum

  • March 26, 2018

John Elvesjö slutar som vice VD, fortsätter i Tobiis styrelse

Tobiis vice VD och medgrundare John Elvesjö har meddelat att han önskar avsluta sitt uppdrag som vice VD under 2018. Han kommer därmed också att lämna sin plats i koncernledningen för Tobii AB (publ). Han kommer dock att fortsätta sitt engagemang i Tobii genom styrelsen där han har suttit som ledamot sedan grundandet 2001.

John Elvesjö grundade Tobii tillsammans med Henrik Eskilsson och Mårten Skogö år 2001. Parallellt med sina operativa roller har han varit ledamot i Tobiis styrelse.

– John har betytt extremt mycket för Tobii. Företaget grundades på hans vision för eyetracking och hans bidrag kan inte överskattas. Framgent kommer John att fokusera ännu mer på styrelsearbetet och jag ser fram emot att fortsätta att jobba tillsammans i stora delar på samma sätt som tidigare, säger Tobiis VD Henrik Eskilsson.

– Tobii är ett fantastiskt företag fullt av engagerade och kompetenta medarbetare som alla bidrar till företagets världsledande position. Det har verkligen varit en förmån att få vara en del av Tobii under nästan hela min karriär. Nu ser jag fram emot att ägna mig mer åt styrelsearbetet och på så sätt bidra till Tobiis fortsatta utveckling samtidigt som jag avser att ägna mig mer åt tech-investeringar framöver, säger Tobiis vice VD John Elvesjö.

Tobii har beslutat att inte tillsätta någon ny vice VD i nuläget. Elvesjös operativa ansvar kommer att tas över av andra personer i organisationen och överlämnandet kommer att ske under 2018.

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2018 kl. 08:00 CET.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

  • March 26, 2018

Relaterade dokument

    Kategori

    • Tobii Group
    • Pressmeddelande
    • Regulatory

Investor Relations

Tobii Head of IR

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Joel Karlsson - Tobii PR and Communications

Joel Karlsson

Head of Communications, Tobii


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.