Publiceringsdatum

 • 26 april, 2018

Tobiis delårsrapport Q1 2018

Tobii AB redovisade idag resultatet för första kvartalet 2018.

Kommentar från Tobiis VD Henrik Eskilsson:

– Vi hade en mycket positiv inledning av det nya året över lag. Inom Tobii Pro och segmentet för beteendestudier var försäljningsutvecklingen exceptionell. Tobii Dynavox hade en god omsättningsutveckling genom att försäljningen av de produkter som lanserades under 2017 nu kommit igång ordentligt. Mest utmärkande inom Tobii Tech var ett mycket starkt momentum inom VR.

Första kvartalet 2018

 • Koncernens nettoomsättning ökade till 294 MSEK (259) jämfört med första kvartalet 2017. Justerat för valutaeffekter var ökningen 21 %.
 • Bruttomarginalen uppgick till 70 % (71 %).
 • Koncernens rörelseresultat förbättrades till -37 MSEK (-58). Tobii Dynavox bidrog till resultatet med 14 MSEK (17) och Tobii Pro bidrog med 15 MSEK (0), medan investeringarna i Tobii Tech påverkade koncernens rörelseresultat med -66 MSEK (-76).
 • Resultatet per aktie var -0,33 SEK (-0,57).
 • Tobii Dynavox ökade omsättningen med 4 % justerat för valutaeffekter med en god försäljningsutveckling av de nya pekskärmsprodukter som lanserades under 2017.
 • Tobii Pro visade god lönsamhet och rekordstark tillväxt på 66 % justerat för valutaeffekter genom mycket god försäljningsutveckling i alla regioner.
 • Tobii Tech förstärkte positionen ytterligare inom VR. Bland annat offentliggjorde Tobii och Qualcomm, världsledande leverantör av processeringsplattformar för bland annat smartphones och mobila VR-headsets, att de har samarbetat för att integrera Tobiis eyetracking-teknologi i Qualcomms referensdesign för VR-headsets.

Telefonkonferens och presentation

Klockan 15.00 idag håller Tobii en telefonkonferens och webbpresentation för press och aktiemarknad. Information för deltagare finns på Tobiis hemsida under Delårsrapport januari-mars 2018.

Denna information är sådan som Tobii AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2018, kl. 08.00.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

 • 26 april, 2018

Relaterade dokument

  Kategori

  • Regulatorisk
  • Finansiell rapport

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Tobii Head of PR and Comms

Joel Karlsson

Head of Communications, Tobii


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.