Publiceringsdatum

 • 20 juli, 2018

Tobiis delårsrapport Q2 2018

Tobii AB redovisade idag resultatet för andra kvartalet och första halvåret 2018.

Kommentar från Tobiis VD Henrik Eskilsson:

”Det andra kvartalet bjöd på en positiv utveckling inom alla tre affärs-områden. Tobii Dynavox mer än fördubblade antalet sålda enheter jämfört med samma period föregående år, Tobii Pro levererade ytterligare ett försäljningsmässigt mycket starkt kvartal och Tobii Tech avancerade inom såväl VR som PC gaming.”

Kvartalet april–juni

 • Koncernens nettoomsättning ökade till 307 MSEK (264) jämfört med andra kvartalet 2017. Justerat för valutaeffekter var ökningen 15 %.
 • Bruttomarginalen uppgick till 70 % (71 %).
 • Koncernens rörelseresultat förbättrades till -59 MSEK (-71).
 • Tobii Dynavox bidrog till resultatet med 22 MSEK (18), Tobii Pro bidrog med 1 MSEK (-2) och investeringarna i Tobii Tech påverkade koncernens rörelseresultat med -82 MSEK (-87).
 • Resultatet per aktie var -0,41 SEK (-0,75).

Viktiga händelser

 • Tobii Dynavox introducerade Speech Case – en produkt som gör en iPad till en komplett lösning för tal och kommunikation för personer med funktionsnedsättningar.
 • Tobii Pro lanserade ett nytt analysverktyg för eyetracking-studier i VR-miljöer baserat på en lösning som ingick i Acuity-förvärvet tidigare i år.
 • USB.org godkände en USB HID-standard (Human Interface Device) för eyetracking, som utvecklats av Tobii i samarbete med Microsoft, Intel och Eye Tech DS. Standardiseringen möjliggör mer utbredd adoption av eyetracking i datorer och surfplattor samt i mjukvara.
 • Microsoft lanserade ett API (utvecklingsgränssnitt) för eyetracking som gör det enklare att integrera eyetracking-funktioner i applikationer på Windows 10.

Telefonkonferens och presentation

Klockan 14.00 idag håller Tobii en telefonkonferens och webbpresentation för press och aktiemarknad. Information för deltagare finns på Tobiis hemsida under Delårsrapport januari-juni 2018.

Denna information är sådan som Tobii AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2018, kl. 08.00.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

 • 20 juli, 2018

Relaterade dokument

  Kategori

  • Finansiell rapport
  • Regulatorisk

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Tobii Head of PR and Comms

Joel Karlsson

Head of Communications, Tobii


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.