Publiceringsdatum

  • 19 mars, 2019

Tobii offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av sina obligationer vid Nasdaq Stockholm

Tobii AB (publ) (“Bolaget”) emitterade den 21 februari 2019 företagsobligationer om 300 miljoner kronor inom ett rambelopp om 600 miljoner kronor. Obligationerna löper till och med den 21 februari 2022 med en årlig rörlig ränta om Stibor 3 månader + 5,75 procent.

Bolaget har, i enlighet med obligationsvillkoren, ansökt om notering av obligationerna vid Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas bli omkring den 21 mars 2019. Med anledning av noteringen har Bolaget upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.tobii.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

Publiceringsdatum

  • 19 mars, 2019

Relaterade dokument

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Rasmus Löwenmo Buckhöj  - Head of Communications, Tobii

Rasmus Löwenmo Buckhöj

Head of Communications