Publiceringsdatum

  • 12 april, 2019

Tobii årsredovisning 2018 tillgänglig på hemsidan

Tobii AB har idag publicerat sin årsredovisning för 2018 på hemsidan. Dokumentet inkluderar även Tobiis hållbarhetsrapport och bolagsstyrningsrapport.

Årsredovisningen finns tillgänglig på svenska och engelska på Tobiis hemsida under finansiella rapporter.

Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2018.

Denna information är sådan information som Tobii AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april, 2019 kl. 08.00.

Publiceringsdatum

  • 12 april, 2019

Relaterade dokument

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Rasmus Löwenmo Buckhöj  - Head of Communications, Tobii

Rasmus Löwenmo Buckhöj

Head of Communications