Publiceringsdatum

 • 26 april, 2019

Tobiis delårsrapport för första kvartalet 2019

Tobii AB redovisade idag resultatet för första kvartalet 2019.

Kommentar från Tobiis VD Henrik Eskilsson:

”Tobii har fått en bra start på året med försäljningsökningar inom samtliga affärsområden. Sammantaget ökade försäljningen med 34 procent, och 20 procent valutajusterat, jämfört med första kvartalet 2018. Försäljningen växte även sekventiellt trots ett starkt fjärde kvartal 2018. Rörelsemarginalen inom Tobii Pro var dessutom höga 20 procent även i detta kvartal. Fortsatta inbrytningar inom nya segment och marknader samt en utplaning av rörelsekostnaderna gör att jag ser positivt på fortsättningen av året.”

Kvartalet januari-mars

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 34 % till 393 MSEK (294) jämfört med första kvartalet 2018. Justerat för valutaeffekter var ökningen 20 %.
 • Bruttomarginalen uppgick till 68 % (70 %).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till -37 MSEK (-37).
  Tobii Dynavox bidrog till resultatet med 19 MSEK (14), Tobii Pro bidrog med 23 MSEK (15) och investeringarna i Tobii Tech påverkade koncernens rörelseresultat med -80 MSEK (-66).
 • Resultatet per aktie var -0,33 SEK (-0,33).
 • Koncernen tillämpar IFRS 16 Leasing för första gången. Detta påverkar koncernens EBITDA positivt med 7 MSEK och EBIT med 1 MSEK. Se tabeller sidan 16 för mera information

Viktiga händelser

 • I samband med teknikmässan CES i januari presenterade Tobii sin nya eyetrackingplattform IS5 och Dell lanserade speldatorn Alienware Area 51-m som första produkt med IS5 integrerad.
 • Tobii offentliggjorde avtal med HTC angående leverans av eyetrackingteknologi för VR-headsetet HTC Vive Pro Eye.
 • Tobii emitterade obligationer om 300 miljoner kronor för förvärvsfinansiering.
 • Den brittiska konkurrensmyndigheten CMA meddelade att man fortsätter granskningen av förvärvet av brittiska Smartbox Assistive Technology i en så kallad Fas II-utredning. På grund av detta har integrationen inte kunnat påbörjats.
 • Efter kvartalets slut lanserades nästa generation av Tobii Aware, en mjukvarulösning som möjliggör mera intuitiva datorer. Leveranser av datorer med Tobii Aware förväntas starta under det andra kvartalet.

Händelser efter periodens slut

 • Tobiis medgrundare Mårten Skogö lämnade sin tjänst som forskningschef på Tobii och sin plats i koncernledningen. Mårten föreslås samtidigt som ny ledamot i Tobiis styrelse.

VD-kommentar

Tobii har fått en bra start på året med försäljningsökningar inom samtliga affärsområden. Sammantaget ökade försäljningen med 34 procent, och 20 procent valutajusterat, jämfört med första kvartalet 2018. Försäljningen växte även sekventiellt trots ett starkt fjärde kvartal 2018. Rörelsemarginalen inom Tobii Pro var dessutom höga 20 procent även i detta kvartal. Fortsatta inbrytningar inom nya segment och marknader samt en utplaning av rörelsekostnaderna gör att jag ser positivt på fortsättningen av året.

Tobii Dynavox ökade försäljningen med hela 40% jämfört med första kvartalet 2018. Den kraftiga ökningen förklaras delvis av förvärvet av Smartbox och gynnsamma valutor. Justerat för dessa var försäljningstillväxten 10 procent. Den organiska försäljningen ökade både för våra nya pekskärmsprodukter och för våra ögonstyrningsprodukter. Vi ser en god tillväxt både på etablerade marknader som USA, Sverige och Norge och på mindre utvecklade marknader som Östeuropa. Detta visar på den fortsatt stora tillväxtpotentialen i marknaden och för Tobii Dynavox som marknadsledare. För att ta tillvara på möjligheten fortsätter vi att investera i produkt- och marknadsutveckling och under kvartalet utbildade vi cirka 7000 förskrivare, terapeuter och andra nyckelpersoner över hela världen.

Den brittiska konkurrensmyndigheten CMA:s granskning av Smartboxförvärvet pågår fortfarande och har nu gått in i en andra fas. Till följd av detta har kvartalets resultat belastats med kostnader av engångskaraktär och integrationsarbetet fortfarande inte kunnat påbörjas. Vi samarbetar med CMA och anser fortsatt inte att förvärvet är konkurrenshämmande utan tvärtom bra för våra kunder såväl som för Smartbox och oss. Vi ser fram emot att få ett slutligt besked från CMA i slutet av juli så att vi kan komma vidare i processen.

Tobii Pro levererade återigen ett starkt kvartal med en rörelsemarginal på hela 20 procent och en försäljningsökning på 7 % justerat för valuta. Detta trots ett mycket starkt jämförelsekvartal. I enlighet med vår strategi för verksamheten har vi under kvartalet organiserat oss i de tre segmenten ”Scientific Research”, ”Market Research and User Experience” och ”Professional Performance”. Vi ser goda tillväxtmöjligheter inom alla tre segment, och förändringen gör det möjligt för oss att mer effektivt möta segmentens olika behov och skapa skräddarsydda erbjudanden med både tjänster och produkter. Vi fortsätter att investera i att bredda och förfina vår produktportfölj och har under kvartalet bland annat lanserat en ny version av vår programvara Tobii Pro Lab. Under kvartalet har vi haft viktiga inbrytningar i Kina inom ”Market Research” samt i Nordamerika inom ”Professional Performance” och har även öppnat ett nytt försäljningskontor i Singapore. Tobii Pro fortsätter sammantaget sin höga affärsutvecklingstakt.

Inom Tobii Tech ökade den valutajusterade försäljningen med 36 procent mot externa kunder och 21 procent totalt sett. Huvudfokus är de tre segmenten PC, VR och Nischapplikationer.

Under kvartalet var det säljstart för Dells Alienware Area 51-m, den första datorn med vår nya eyetrackingplattform IS5. Vi ser tydligt att designen hos IS5 har ökat intresset för eyetracking i persondatorer och vi har idag dialog med många stora OEM-tillverkare. Efter kvartalets slut lanserade vi en helt ny generation av Tobii Aware, en mjukvarulösning som gör det möjligt att utveckla mera intuitiva datorer med bland annat förbättrad personlig integritet och säkerhet. De första leveranserna till kund av datorer med Tobii Aware förväntas under det andra kvartalet.

Inom Nischapplikationer fick vi flera nya kunder under kvartalet. Segmentet står redan för en substantiell del av Tobii Techs omsättning och jag ser fortsatt goda tillväxtmöjligheter.

Analysinstitutet IDC har uppdaterat sin prognos för VR- och AR-marknaden och förväntar sig att den i år skall växa med drygt 50 procent, till ca 9 miljoner sålda enheter, och nå 70 miljoner enheter 2023. De absolut första enheterna med eyetracking lanseras på marknaden i år men vi ser flera tydliga tecken på att eyetracking under de kommande åren kommer att utvecklas till standard i VR- och AR-produkter, bland annat HTC:s och Microsofts lanseringar under kvartalet. Vår målsättning är att vara den ledande leverantören av eyetrackingteknologi inom detta område. HTC är en viktig tidig kund för oss och vi jobbar intensivt tillsammans dem, andra kunder och ekosystemet i stort för att driva adoption av eyetracking. Som en del i detta lanserade vi i mars också flera nya verktyg för utveckling av mjukvaror med eyetracking.

Sammantaget har vi fått en bra start på året med omsättningsökningar i alla tre affärsområden och, som planerat, utplanade rörelsekostnaderna. Vi ser fortsatt optimistiskt på att nå våra finansiella målsättningar

Telefonkonferens och presentation

Klockan 13.00 idag håller Tobii en telefonkonferens och webbpresentation för investerare, analytiker och finanspress. Information för deltagare finns på Tobiis hemsida under Kalendern.

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april kl. 07:30 CET.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

 • 26 april, 2019

Relaterade dokument

  Kategori

  • Finansiell rapport
  • Regulatorisk

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Tobii Head of PR and Comms

Joel Karlsson

Head of Communications, Tobii


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.