Publiceringsdatum

  • May 30, 2019

CMA meddelar sina preliminära slutsatser angående förvärvet av Smartbox

Den brittiska konkurrensmyndigheten CMA meddelade idag sina preliminära slutsatser från den andra fasen i utredningen kring Tobii AB:s förvärv av Smartbox Assistive Technology Ltd. Sammanfattningsvis fortsätter CMA att anse att förvärvet av Smartbox kan förväntas resultera i en betydande minskning av konkurrensen i Storbritannien.

– Vi har arbetat nära CMA under de senaste månaderna och tar nu noggrant del av de preliminära slutsatserna. Vi kommer att svara inom ramen för processen och samarbeta nära CMA i deras fortsatta utredning, säger Fredrik Ruben, Affärsområdeschef för Tobii Dynavox.

CMA:s slutliga ställningstagande förväntas offentliggöras i slutet av juli.

Bakgrund
Den 1 oktober 2018 förvärvade Tobii det brittiska bolaget Smartbox Assistive Technology Ltd. som utvecklar och säljer kommunikationshjälpmedel. Smartbox sysselsätter cirka 70 personer. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 9,3 miljoner GBP, motsvarande cirka 110 miljoner SEK.

Vid offentliggörandet av förvärvet inledde CMA en utredning och uttryckte farhågor om att Tobiis förvärv av Smartbox skulle kunna leda till minskad valfrihet, bristande innovation och högre priser för personer med behov av kommunikationshjälpmedel i Storbritannien. Tobii har tydligt motsatt sig dessa farhågor och har sedan dess arbetat nära CMA under utredningen. De två bolagens varumärken och verksamheter har hållits separerade i avvaktan på att granskningen avslutas.

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2019 kl. 15:15 CEST.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

  • May 30, 2019

Relaterade dokument

    Kategori

    • Tobii Group
    • Pressmeddelande
    • Regulatory

Investor Relations

Tobii Head of IR

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Joel Karlsson - Tobii PR and Communications

Joel Karlsson

Head of Communications, Tobii


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.