Publiceringsdatum

  • 22 juli, 2019

CMA skjuter upp sitt slutliga ställningstagande om Tobii’s köp av Smartbox

Tobii AB (publ) meddelade idag att den brittiska konkurrensmyndigheten CMA har meddelat att de skjuter upp sitt slutliga ställningstagande i utredningen kring Tobii AB:s förvärv av Smartbox Assistive Technology Ltd med upp till åtta veckor.

CMA förväntades komma med sitt slutliga ställningstagande den 25 juli men meddelar nu att de skjuter upp det med upp till åtta veckor. Detta innebär att perioden för utredningen avslutas senast 19 september. Tobii fortsätter arbeta nära CMA i den sista fasen av utredningen.

Bakgrund
Den 1 oktober 2018 förvärvade Tobii det brittiska bolaget Smartbox Assistive Technology Ltd. som utvecklar och säljer kommunikationshjälpmedel. Smartbox sysselsätter cirka 70 personer. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 9,3 miljoner GBP, motsvarande cirka 110 miljoner SEK.

Vid offentliggörandet av förvärvet inledde CMA en utredning och uttryckte farhågor om att Tobii’s förvärv av Smartbox skulle kunna leda till minskad valfrihet, bristande innovation och högre priser för personer med behov av kommunikationshjälpmedel i Storbritannien. Tobii har tydligt motsatt sig dessa farhågor och har sedan dess arbetat nära CMA under utredningen. De två bolagens varumärken och verksamheter har hållits separerade i avvaktan på att granskningen avslutas.

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juli 2019 kl.14:45 CEST.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

  • 22 juli, 2019

Relaterade dokument

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Rasmus Löwenmo Buckhöj  - Head of Communications, Tobii

Rasmus Löwenmo Buckhöj

Head of Communications


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.