Publiceringsdatum

 • 19 juli, 2019

Tobiis delårsrapport efter andra kvartalet 2019

Tobii AB (publ) redovisade idag sin delårsrapport efter andra kvartalet 2019.

Kommentar från Tobiis VD Henrik Eskilsson:

”Stark försäljningsökning för Tobii Tech och dessutom viktiga kundlanseringar.
Försäljningen i kvartalet ökade med 21 procent, och 13 procent valuta-justerat, jämfört med andra kvartalet 2018. Den externa försäljningen i Tobii Tech växte med 87% och vi har i kvartalet sett flera intressanta utspel och lanseringar från viktiga spelare i ekosystemet kring eyetracking.”

Kvartalet april-juni

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 21 % till 372 MSEK (307) jämfört med andra kvartalet 2018. Justerat för valutaeffekter var ökningen 13 %.
 • Bruttomarginalen uppgick till 69 % (70 %).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till -51 MSEK (-59).
  Tobii Dynavox bidrog till resultatet med 21 MSEK (22), Tobii Pro bidrog med -3 MSEK (1) och investeringarna i Tobii Tech påverkade koncernens rörelseresultat med -72 MSEK (-82).
 • Resultatet per aktie var -0,59 SEK (-0,41).
 • Koncernen tillämpar IFRS 16 Leasing sedan årsskiftet. Detta påverkar koncernens EBITDA i andra kvartalet positivt med 7 MSEK och EBIT med 1 MSEK. Se tabeller sidan 17 för mera information.

Viktiga händelser

 • Dell lanserade sina bärbara speldatorer Alienware m15 och m17 med integrerad eyetracking från Tobii.
 • Qualcomm lanserade sin nya Smart Viewer referensdesign med förintegrerad eyetracking-teknologi från Tobii.
 • Den brittiska konkurrensmyndigheten CMA meddelade sina preliminära slutsatser i samband med granskningen av Smartbox-förvärvet och anser fortsatt att förvärvet kan resultera i en minskning av konkurrensen i Storbritannien.
 • På årsstämman invaldes Jörgen Lantto och Mårten Skogö som nya styrelseledamöter.

Händelser efter periodens slut

 • Anand Srivatsa rekryterats som ny VD för affärsområde Tobii Tech.

VD-kommentar

Försäljningen i kvartalet ökade med 21 procent, och 13 procent valuta-justerat, jämfört med andra kvartalet 2018. Den externa försäljningen i Tobii Tech växte med 87% och vi har i kvartalet sett flera intressanta utspel och lanseringar från viktiga spelare i ekosystemet kring eyetracking.

Tobii Dynavox ökade försäljningen med 24 procent jämfört med andra kvartalet 2018. Ökningen förklaras av förvärvet av Smartbox, gynnsamma valutor och en god underliggande efterfrågan, men motverkades av förseningar i vår administrativa process av kundärenden som handläggs tillsammans med försäkringsbolag i USA. Justerat för förvärv och valuta var försäljningstillväxten 3 procent i andra kvartalet respektive 7 procent i första halvåret. Värdet av pågående, men ej slutförda, kundärenden har under kvartalet ökat med över 10%, motsvarande cirka 15 MSEK. Jag förväntar mig att både denna backlog av kundärenden och flödet i vår process normaliseras under andra halvåret.

Investeringar i produkt- och marknadsutveckling fortsätter. Vi har flera viktiga produkter under utveckling och i kvartalet har vi utbildat ytterligare cirka 9 000 förskrivare, terapeuter och andra nyckelpersoner över hela världen.

Den 30 maj meddelade den brittiska konkurrensmyndigheten CMA sina preliminära slutsatser från den andra fasen i utredningen kring vårt förvärv av Smartbox. Sammanfattningsvis fortsätter CMA att anse att förvärvet kan resultera i en minskning av konkurrensen i Storbritannien. Tobii anser tvärtom att förvärvet är gynnsamt för våra användare. Vi förväntar oss närmare besked från CMA i slutet av juli och arbetar parallellt med ett antal olika scenarier och handlingsplaner.

De två senaste kvartalen har Tobii Pro levererat starka resultat men detta kvartal blev svagare. Försäljningsökningen var 1 procent jämfört med andra kvartalet föregående år och –5 procent justerat för valuta. Det andra kvartalet brukar vara säsongsmässigt svagare för Tobii Pro men detta kvartals svaga försäljningsutveckling beror främst på en ökad orderstock då en större andel av ordrarna utgjordes av tjänster och större lösningar med längre leveranstider. Dessutom hade vi en något lägre orderingång i vissa geografier. Vi är självfallet inte nöjda med resultatet men ser positivt på marknadsutvecklingen och möjligheterna för Tobii Pro.

För att bättre kunna stödja våra kunder har vi under kvartalet lanserat en uppdaterad version av Tobii Pro Lab med utökat stöd för studier av webbsidor. Vi har även anpassat Tobii Pros programvara VR Analytics för att fungera tillsammans med HTC Vive Pro Eye. Vi håller en hög investeringstakt i produktutvecklingen, och vi ser fram emot flera viktiga produktlanseringar.

Tobii Pro har även fortsatta att förstärka sin lokala närvaro och öppnat ett nytt försäljningskontor i Chile för att mer kraftfullt kunna adressera den latinamerikanska marknaden.

Inom Tobii Tech ökade den valutajusterade försäljningen med 87 procent mot externa kunder och 50 procent totalt sett. Huvudfokus är de tre segmenten PC, VR och Nischapplikationer.

På branschmässan Computex lanserade Dell sina bärbara speldatorer Alienware m15 och m17 med integrerad eyetracking från Tobii vilket innebär att Tobiis eyetracking-plattform IS5 nu är integrerad i hela Alienwares familj av nästa generations bärbara speldatorer. På samma mässa lanserade Intel specifikationen för ”Project Athena”, nästa generations ultraportabla datorer. Här är avancerade sensor-teknologier en central del för att göra datorer mera intuitiva och användarvänliga. Det här är naturligtvis positivt för våra affärsmöjligheter inom PC, både för vår mjukvara Tobii Aware och för våra eyetrackingsensorer.

HTC:s nya VR headset Vive Pro Eye, med inbyggd eyetracking från Tobii, började säljas i kvartalet. Qualcomm lanserade även sin nya Smart Viewer referensdesign där Tobiis eyetracking-teknologi är förintegrerad och bland annat bidrar till en förbättrad användarupplevelse och lägre energiförbrukning med hjälp av ”foveated rendering”. Som vi tidigare har kommunicerat har vi pågående integrationsprojekt med en handfull kunder inom VR. Under kvartalet tog Tobii viktiga steg framåt inom området både i form av ytterligare en design win och goda framsteg i pågående samarbeten.

Inom Nischapplikationer fick vi ytterligare ett par nya design wins under kvartalet. Segmentet ökar försäljningen kraftigt och bidrar positivt till affärsområdets resultat.

Jag har glädjen att välkomna Anand Srivatsa som ny VD för affärsområde Tobii Tech. Anand har en utmärkt bakgrund för att ta över rodret för Tobii Tech och driva fortsatt stark utveckling inom affärsområdet. Anand kommer senast från Intel där han varit Vice President och General Manager för Intels hela Desktop, Systems and Channels Group.

Sammantaget såg vi en fortsatt försäljningsökning i Tobii som helhet och jag är särskilt nöjd med den ökade externa försäljningen inom Tobii Tech. På det hela taget talar trenderna också verkligen för eyetracking, vilket i kvartalet har varit särskilt tydligt vad gäller PC och VR inom Tobii Tech. Jag är däremot inte nöjd med kvartalets resultat i Tobii Pro men vi har en god underliggande efterfrågan och en ökad backlog. Det känns också helt rätt att just Anand Srivatsa nu kommer att förstärka koncernledningen och jag ser fram emot att återigen med full kraft kunna ägna mig åt Tobii-koncernen som helhet.

Telefonkonferens och presentation Klockan 14.00 idag håller Tobii en telefonkonferens och webbpresentation för investerare, analytiker och finanspress. Information för deltagare finns på Tobiis hemsida under Kalendern.

Denna information är insiderinformation som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedan-stående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2019 kl. 07.30 CEST.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

 • 19 juli, 2019

Relaterade dokument

  Kategori

  • Finansiell rapport
  • Regulatorisk

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Tobii Head of PR and Comms

Joel Karlsson

Head of Communications, Tobii


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.