Publiceringsdatum

  • 15 augusti, 2019

CMA begär att Tobii avyttrar Smartbox

Den brittiska konkurrensmyndigheten CMA meddelade idag att den kommer begära att Tobii avyttrar Smartbox Assistive Technology Ltd. Tobii kommer nu i detalj att granska CMA:s fullständiga rapport och parallellt påbörja avyttringsprocessen.

Den brittiska konkurrensmyndigheten CMA meddelade idag sina slutsatser från utredningen kring Tobii AB:s förvärv av Smartbox och har begärt att Tobii avyttrar bolaget. CMA drog slutsatsen att sammanslagningen kan leda till minskad konkurrens i Storbritannien.

Tobii motsätter sig starkt beslutet. Till skillnad från CMA hävdar Tobii att en sammanslagning skulle ha lett till mer innovation och möjligheter att erbjuda ett bredare produktsortiment. Detta skulle ha gynnat användare med funktionsnedsättning både globalt och i Storbritannien.

“Vi kan bara beklaga CMA:s beslut. Vi är övertygade om att sammanslagningen skulle gett positiva effekter för alla de som behöver kommunikationshjälpmedel. Emellertid var detta ett relativt litet förvärv och syftade primärt till att komplettera vårt mjukvaruerbjudande. En avyttring kommer därför bara ha en begränsad påverkan på vår strategi. De långsiktiga finansiella målen för såväl Tobii Dynavox som Tobii som helhet kvarstår”, säger Henrik Eskilsson, VD för Tobii koncernen.

Bakgrund Den 1 oktober 2018 förvärvade Tobii AB (publ) det brittiska bolaget Smartbox Assistive Technology Ltd. som utvecklar och säljer kommunikationshjälpmedel. Tobii betalade ägarna och tillika grundarna 11 miljoner GBP kontant, motsvarande cirka 130 miljoner kronor. Smartbox sysselsätter cirka 70 personer. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 9,3 miljoner GBP, motsvarande cirka 110 miljoner SEK.

Vid offentliggörandet av förvärvet inledde CMA en utredning under brittisk konkurrenslagstiftning. De två bolagens varumärken och verksamheter har hållits separerade i avvaktan på att CMA:s granskning nu avslutas.

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2019 kl.08:55 CEST.

Publiceringsdatum

  • 15 augusti, 2019

Relaterade dokument

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Rasmus Löwenmo Buckhöj  - Head of Communications, Tobii

Rasmus Löwenmo Buckhöj

Head of Communications