Publiceringsdatum

  • 16 september, 2019

Tobii överklagar CMA:s beslut att sälja Smartbox

Tobii AB (publ) har överklagat den brittiska konkurrensmyndigheten CMA:s begäran att Tobii avyttrar Smartbox Assistive Technology Ltd. Överklagan har lämnats in till den brittiska myndigheten Competition Appeal Tribunal (CAT). Parallellt med detta fortsätter Tobii avyttringsprocessen av Smartbox i linje med CMA:s beslut.

“Tobii fortsätter avyttringsprocessen av Smartbox i linje med CMA:s beslut. Vi har nu genomfört en detaljerad granskning av deras fullständiga rapport och beslutat att även överklaga beslutet till CAT då vi fundamentalt motsätter oss CMA:s slutsatser. En sammanslagning skulle ha bidragit till ökad innovation och gett fler valmöjligheter till förmån för alla de som har behov av kommunikationshjälpmedel”, säger Henrik Eskilsson, VD för Tobii-koncernen. ”Tobii kommer kontinuerligt anpassa sin handlingsplan beroende på hur dessa parallella spår utvecklas”.

Bakgrund
Den 1 oktober 2018 förvärvade Tobii AB (publ) det brittiska bolaget Smartbox Assistive Technology Ltd. som utvecklar och säljer kommunikationshjälpmedel. Tobii betalade ägarna och tillika grundarna 11 miljoner GBP kontant, motsvarande cirka 130 miljoner kronor. Smartbox sysselsätter cirka 70 personer. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 9,3 miljoner GBP, motsvarande cirka 110 miljoner SEK.

Vid offentliggörandet av förvärvet inledde CMA en utredning under brittisk konkurrenslagstiftning. De två bolagens varumärken och verksamheter har hållits separerade i avvaktan på att CMA:s granskning avslutas.

CMA meddelade sina slutsatser från utredningen den 15 augusti och begärde då att Tobii avyttrar Smartbox.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

  • 16 september, 2019

Relaterade dokument

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Rasmus Löwenmo Buckhöj  - Head of Communications, Tobii

Rasmus Löwenmo Buckhöj

Head of Communications


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.