Publiceringsdatum

  • 10 januari, 2020

Den brittiska konkurrensmyndighetens överklagandeinstans CAT uttalar sig om Tobiis avyttring av Smartbox

Tobii AB (publ) kommenterar i dag de senaste händelserna gällande förvärvet av Smartbox. Överklagandeinstansen CAT (Competition Appeal Tribunal) kom idag med ett utlåtande om Tobiis överklagan gällande avyttringen av Smartbox. Parallellt med överklagandeprocessen har Tobii fortsatt avyttringen i linje med den brittiska konkurrensmyndigheten CMA:s initiala beslut.

CAT har idag kommit med ett utlåtande att CMA endast var delvis korrekt i sitt beslutsfattande i detta ärende. CAT har nu bett Tobii och CMA om ytterligare inlagor och förväntas utfärda en slutlig order inom de kommande veckorna.

”Tobii kommer nu att granska utlåtandet mer i detalj och fortsätta processen med CAT och CMA. Vi kommer också fortsätta avyttringen av Smartbox och anpassa vår handlingsplan beroende på hur dessa parallella spår utvecklas.”, säger Henrik Eskilsson, VD för Tobii.

Bakgrund
I oktober 2018 förvärvade Tobii AB (publ) Smartbox Assistive Technology Ltd, ett brittiskt företag inom området kommunikationshjälpmedel.

Efter offentliggörandet av förvärvet inledde CMA en utredning under brittisk konkurrenslagstiftning. De två bolagens varumärken och verksamhet har hållits åtskilda i väntan på slutförandet av CMA:s granskning.

CMA meddelade resultatet av utredningen den 15 augusti och krävde att Tobii avyttrar Smartbox i sin helhet. Tobii överklagade beslutet till CAT.

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2020 kl.17:30 CET.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

  • 10 januari, 2020

Relaterade dokument

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Rasmus Löwenmo Buckhöj  - Head of Communications, Tobii

Rasmus Löwenmo Buckhöj

Head of Communications


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.