Publiceringsdatum

 • 6 oktober, 2020

Tobii avyttrar Smartbox

Tobii AB (´Tobii´) har avtalat om en försäljning av Smartbox. Den maximala köpeskillingen uppgår till 13.4 MGBP, varav 3.55 MGBP utgörs av en tilläggsköpeskilling och 2.8 MGBP utgörs av en justering för nettokassa och rörelsekapital. Den förväntade köpeskillingen motsvarar priset Tobii betalade för Smartbox 2018 och transaktionen förväntas inte resultera i någon nämnvärd inverkan på Tobiis resultat.

Tobii förvärvade Smartbox i augusti 2018 med ambitionen att accelerera innovationstakten och utvecklingen av industrin för kommunikationshjälpmedel. Den brittiska konkurrens- och marknadsmyndigheten CMA drog slutsatsen att sammanslagningen skulle kunnat leda till minskad konkurrens i Storbritannien och i januari 2020 ålades Tobii slutgiltigt att avyttra Smartbox.

Efter utvärdering av ett flertal potentiella köpare har Tobii nu sålt Smartbox till CareTech, som är en ledande leverantör av specialiserade socialtjänster för vuxna och barn med särskilda behov. Tobii och Smartbox kommer därmed framöver att verka inom marknaden för kommunikationshjälpmedel både som konkurrenter och i viss mån partners.

”Tobii och Smartbox skulle blivit en fantastisk kombination som tillsammans kunnat bidra med att driva innovation och utveckling inom industrin för kommunikationshjälpmedel framåt. Vi beklagar CMA:s beslut som tvingar oss att avyttra Smartbox men är nöjda med att vi fått till ett avtal som sannolikt ger oss köpeskillingen tillbaka, samtidigt som Smartbox hamnar hos en lämplig och ansvarstagande ägare. Vi är övertygande om att CareTech kommer att ta väl hand om bolaget, dess anställda och användarna, och vi ser fram emot att sida vid sida med CareTech fortsätta att driva industrin för kommunikationshjälpmedel framåt.”, säger Tobiis VD Henrik Eskilsson.

Transaktionen i korthet

 • Tobii har avtalat om en avyttring av samtliga aktier i Smartbox Assistive Technoloy Ltd, dess dotterbolag, och Sensory Software International Ltd. Alla dessa bolag har förvärvats som del av köpet av Smartbox 2018 eller registrerats som helägda dotterbolag under perioden efter köpet av Smartbox.
 • Majoritetsköparen i transaktionen är CareTech Holdings plc, listat på LSE:s marknadsplats AIM, och är en ledande leverantör av specialiserade socialtjänster för vuxna och barn med särskilda behov.
 • Den maximala köpeskillingen uppgår till 13.4 MGBP, varav 3.55 MGBP utgörs av en tilläggsköpeskilling och 2.8 MGBP utgörs av en justering för nettokassa och rörelsekapital. Tilläggsköpeskillingen är beroende av att Smartbox uppnår vissa specifika mål på bruttovinst över kommande 12 månader. I och med den initiala kontanta betalningen så förväntas Tobii koncernens disponibla kassa stärkas med 114 MSEK, vilket inkluderar ca 30 MSEK i nettokassa och rörelsekapital som tidigare redovisats som tillgångar som innehas för försäljning och där tillhörande skulder.
 • Den förväntade köpeskillingen motsvarar nettot av tillgångar som innehas för försäljning och där tillhörande skulder som är upptagna i Tobiis balansräkning per 30 september 2020.
 • Smartbox har från och med kvartalsrapporten från det tredje kvartalet 2019 rapporterats som Tillgångar som innehas för försäljning och Avvecklad verksamhet.

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2020 kl. 08:00 CET.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

 • 6 oktober, 2020

Relaterade dokument

  Kategori

  • Tobii Group
  • Pressmeddelande
  • Regulatory

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Tobii Head of PR and Comms

Joel Karlsson

Head of Communications, Tobii


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.