Publiceringsdatum

  • 18 februari, 2020

Den brittiska konkurrensmyndighetens överklagandeinstans CAT avslår Tobiis överklagan

Tobii AB (publ) kommenterar i dag de senaste händelserna gällande förvärvet av Smartbox. Den brittiska överklagandeinstansen CAT (Competition Appeal Tribunal) avslog idag Tobiis överklagan gällande den begärda avyttringen av Smartbox. Parallellt med överklagandeprocessen har Tobii fortsatt avyttringen i linje med den brittiska konkurrensmyndigheten CMA:s initiala beslut.

CAT:s beslut innebär att Tobiis överklagan beträffande CMA:s tidigare beslut avslås och att Tobii skall ersätta delar av CMA:s processkostnader, mindre än 3 MSEK.

”Tobii kommer nu att granska utlåtandet och överväga hur vi går vidare. Vi kommer också fortsätta avyttringen av Smartbox.”, säger Henrik Eskilsson, VD för Tobii.

Den fortsatta utvecklingen i ärendet kan följas via CAT:s och CMA:s hemsidor.

Bakgrund
I oktober 2018 förvärvade Tobii AB (publ) Smartbox Assistive Technology Ltd, ett brittiskt företag inom området kommunikationshjälpmedel.

Efter offentliggörandet av förvärvet inledde CMA en utredning under brittisk konkurrenslagstiftning. De två bolagens varumärken och verksamhet har hållits åtskilda i väntan på slutförandet av CMA:s granskning.

CMA meddelade resultatet av utredningen den 15 augusti och krävde att Tobii avyttrar Smartbox i sin helhet. Tobii överklagade beslutet till CAT.

Publiceringsdatum

  • 18 februari, 2020

Relaterade dokument

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Rasmus Löwenmo Buckhöj  - Head of Communications, Tobii

Rasmus Löwenmo Buckhöj

Head of Communications