Publiceringsdatum

  • February 18, 2020

Den brittiska konkurrensmyndighetens överklagandeinstans CAT avslår Tobiis överklagan

Tobii AB (publ) kommenterar i dag de senaste händelserna gällande förvärvet av Smartbox. Den brittiska överklagandeinstansen CAT (Competition Appeal Tribunal) avslog idag Tobiis överklagan gällande den begärda avyttringen av Smartbox. Parallellt med överklagandeprocessen har Tobii fortsatt avyttringen i linje med den brittiska konkurrensmyndigheten CMA:s initiala beslut.

CAT:s beslut innebär att Tobiis överklagan beträffande CMA:s tidigare beslut avslås och att Tobii skall ersätta delar av CMA:s processkostnader, mindre än 3 MSEK.

”Tobii kommer nu att granska utlåtandet och överväga hur vi går vidare. Vi kommer också fortsätta avyttringen av Smartbox.”, säger Henrik Eskilsson, VD för Tobii.

Den fortsatta utvecklingen i ärendet kan följas via CAT:s och CMA:s hemsidor.

Bakgrund
I oktober 2018 förvärvade Tobii AB (publ) Smartbox Assistive Technology Ltd, ett brittiskt företag inom området kommunikationshjälpmedel.

Efter offentliggörandet av förvärvet inledde CMA en utredning under brittisk konkurrenslagstiftning. De två bolagens varumärken och verksamhet har hållits åtskilda i väntan på slutförandet av CMA:s granskning.

CMA meddelade resultatet av utredningen den 15 augusti och krävde att Tobii avyttrar Smartbox i sin helhet. Tobii överklagade beslutet till CAT.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

  • February 18, 2020

Relaterade dokument

    Kategori

    • Tobii Group
    • Pressmeddelande

Investor Relations

Tobii Head of IR

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Joel Karlsson - Tobii PR and Communications

Joel Karlsson

Head of Communications, Tobii


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.