Publiceringsdatum

  • 31 mars, 2020

Nytt antal aktier och röster i Tobii

Tobii AB (publ) meddelar idag att antalet aktier och röster har ökat med 138 984 till följd av utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 99 064 087 aktier och röster i bolaget. Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 718 901 SEK. Ökningen av antalet aktier tillkommer till följd av inlösen av optioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram.

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2020, kl. 16.00 CET.

Publiceringsdatum

  • 31 mars, 2020

Relaterade dokument

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Rasmus Löwenmo Buckhöj  - Head of Communications, Tobii

Rasmus Löwenmo Buckhöj

Head of Communications