Publiceringsdatum

  • 23 april, 2020

Johan Wilsby lämnar sin tjänst som finanschef på Tobii AB

Tobii AB (publ) meddelade idag att Johan Wilsby, som har varit Tobiis finanschef sedan juni 2017, har beslutat att lämna sin tjänst för ett nytt uppdrag hos en annan arbetsgivare.

"Tobii är ett dynamiskt och snabbt växande företag och Johan har haft en nyckelroll när det gäller att utveckla den ekonomiska funktionen och säkerställa företagets finansiella ställning. Han har också varit en uppskattad kollega och medlem av koncernledningen. Jag vill tacka Johan för sina bidrag och önskar honom lycka till med framtida utmaningar ", säger Henrik Eskilsson, VD för Tobii.

Processen att hitta en efterträdare har påbörjats. Johan Wilsby har en uppsägningstid på sex månader och lämnar Tobii hösten 2020.

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande klockan 18.00 CET den 23 april 2020.

Publiceringsdatum

  • 23 april, 2020

Relaterade dokument

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Rasmus Löwenmo Buckhöj  - Head of Communications, Tobii

Rasmus Löwenmo Buckhöj

Head of Communications