Publiceringsdatum

  • 7 april, 2020

Tobii kommenterar covid-19 pandemins påverkan och koncernens åtgärdsprogram

Tobii AB (publ) kommenterar i dag hur covid-19 pandemin påverkar koncernens omsättning och finansiella mål samt de åtgärder som tas för att anpassa kostnadsnivån till den nya situationen.

Tobii har sedan tidigt i händelseförloppet kontinuerligt följt spridningen av covid-19 och agerat proaktivt för att skydda de anställdas hälsa och säkerhet samt upprätthålla förmågan att leverera Tobiis tjänster och produkter till kunder. Till dags dato har Tobiis organisation i stort sett fungerat normalt, även om större delen av personalen har uppmanats att arbeta hemifrån. Övergången till arbete hemifrån förbereddes tidigt och har fungerat bra.

Tack vare de åtgärder som vidtagits har Tobii inte drabbats av några större störningar vad gäller leveranser av produkter. Tobii har dock kunder i Japan och Kina, länder som tidigt införde stränga reserestriktioner och stängde skolor, universitet och kontor. Omsättningen från dessa marknader har därför minskat under det första kvartalet, huvudsakligen inom Tobii Pro. Sammantaget förväntas koncernens omsättning för det första kvartalet att vara runt 380 MSEK, vilket är cirka 5% högre än omsättningen för det första kvartalet 2019.

De globala effekterna av pandemin är fortfarande mycket osäkra och Tobii förväntar sig att omsättningen inom alla tre affärsområden kommer att påverkas negativt på kort sikt, främst på grund av olika nationella restriktioner som gör det svårt för Tobii att nå och betjäna sina kunder i många länder. När dessa begränsningar har upphört förväntar sig Tobii att intäkterna kommer att öka igen, både för att det troligtvis kommer att finnas ett uppdämt behov och för att vi ser en långsiktig tillväxtpotential på de marknader vi betjänar. En stor del av Tobiis verksamhet har historiskt sett även varit motståndskraftig mot en negativ makroekonomisk utveckling.

Det kommer dock med största sannolikhet inte att vara möjligt att nå koncerners finansiella mål under 2020, inklusive målet att koncernen skall nå lönsamhet för helåret. Tobii kommer att se över de finansiella målen när situationen har stabiliserats.

Tobii har initierat ett åtgärdsprogram för att anpassa kostnaderna till en förväntad lägre omsättningsnivå på kort sikt. Åtgärdsprogrammet inkluderar en reduktion av löpande utgifter, ett minskat antal konsulter, ett företagsomfattande program för korttidsarbete och en temporär lönesänkning för den verkställande ledningen. Utöver det kommer bolaget genomföra strukturförändringar för att accelerera affärsområdet Tobii Techs väg till lönsamhet, och varslar idag därför om uppsägning av upp till 50 fast anställda. Sammantaget förväntas programmet minska koncernens rörelsekostnader under det andra kvartalet 2020 med cirka 20% jämfört med 2019.

Med dessa åtgärder, och baserat på sin nuvarande bedömning av sannolik marknadsutveckling, förväntar sig Tobii att ha en tillräckligt stark finansiell ställning både på kort och lång sikt. Tobii är berett att vidta ytterligare åtgärder, både i det fallet affärsklimatet snabbt förändras till det bättre och i mer negativa scenarier.

Delårsrapport och konferenssamtal
Tobiis delårsrapport för det första kvartalet kommer att offentliggöras som planerat den 29 april där åtgärdspaketet kommer att redovisas mera i detalj.

I dag klockan 11:30 CET, kommer Tobii att anordna ett konferenssamtal och en frågestund för media, analytiker och investerare. Uppringningsdetaljer:

SE +46 (0) 8 566 184 67 (nationellt avgiftsfritt: 0200 125 160)
NO +47 215 63 015 (nationell avgiftsfri: 800 568 65)
DK +45 327 20 417 (nationell avgiftsfri: 807 112 46)
FI +358 (0) 923 11 3291 (nationell avgiftsfri: 0800 773 144)
Storbritannien +44 (0) 844 4819 752 (nationell avgiftsfri: 0800 279 6619)
US +1 8778 709 135 (nationell avgiftsfri: +1 646 741 3167)

Bekräftelsekod: 5175597

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggöra nde den 7 april 2020 kl. 08:00 CET.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

  • 7 april, 2020

Relaterade dokument

    Kategori

    • Tobii Group
    • Pressmeddelande
    • Regulatory

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Tobii Head of PR and Comms

Joel Karlsson

Head of Communications, Tobii


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.