Publiceringsdatum

 • October 4, 2021

Tobii publicerar informationsbroschyr relaterat till den föreslagna noteringen av Tobii Dynavox

Som tidigare meddelats har styrelsen i Tobii AB (publ) (“Tobii”) föreslagit att en extra bolagsstämma, som ska hållas den 25 oktober 2021, beslutar att dela ut alla stamaktier i Tobii Dynavox AB (“Tobii Dynavox”) till Tobiis aktieägare, med avsikten att därefter notera Tobii Dynavox stamaktier på Nasdaq Stockholm. Information om den föreslagna utdelningen har idag publicerats och kommer att finnas tillgänglig i form av en informationsbroschyr påtobii.com.

Informationsbroschyren presenterar bakgrunden och orsakerna till den föreslagna uppdelningen av Tobii samt en beskrivning av Tobii Dynavox och Tobii exklusive Tobii Dynavox båda verksamheter. Informationsbroschyren introducerar också finansiella mål för Tobii Dynavox och historisk finansiell information för både Tobii Dynavox och Tobii exklusive Tobii Dynavox.

Syftet med informationsbroschyren är att ge aktieägarna en överblick över båda bolagens verksamhet, ekonomiska situation, utdelnings- och noteringsprocessen för Tobii Dynavox, och att användas som grund för beslut från aktieägarna i samband med extra bolagsstämman den 25 oktober 2021.

Tobii Dynavox finansiella mål Tobii Dynavox finansiella mål är:

 • att öka intäkterna med mer än 10% (valutajusterat) i genomsnitt årligen,
 • att uppnå och behålla en EBIT-marginal över 15%, och
 • att upprätthålla en nettoskuld på 2,5x (± 0,5x) de senaste 12 månadernas EBITDA.

Informationsbroschyren, som har tagits fram i både svenska och engelska versioner, kommer att finnas tillgänglig på https://www.tobii.com/sv/group/investerare/noteringen-av-tobii-dynavox/


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

 • October 4, 2021

Relaterade dokument

  Kategori

  • Tobii Group
  • Pressmeddelande

Investor Relations

Tobii Head of IR

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Joel Karlsson - Tobii PR and Communications

Joel Karlsson

Head of Communications, Tobii


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.