Publiceringsdatum

  • 30 november, 2021

Nytt antal aktier och röster i Tobii

Tobii AB (publ) meddelar idag att antalet stamaktier och röster har förändrats till följd av den riktade emissionen som genomfördes i november 2021 och utnyttjande av teckningsoptioner och aktierätter inom ramen för bolagets incitamentsprogram.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 105 665 201 aktier, av vilka 104 851 201 är stamaktier och 814 000 är C-aktier, och totalt 104 932 601 röster i bolaget. Antalet stamaktier har ökat med 5 050 678 aktier och antalet C-aktier har minskat med 86 000 aktier. Antalet röster har ökat med 5 042 078 röster. Aktiekapitalet har ökat med cirka 36 028 SEK och uppgår efter ökningen till cirka 766 805 SEK. Förändringen av antalet aktier och röster är till följd den riktade emissionen som genomfördes i november 2021 samt inlösen av teckningsoptioner och omvandling av C-aktier efter inlösen av aktierätter inom ramen för bolagets incitamentsprogram.

Denna information är sådan information som Tobii AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2021 kl. 17:30.

Publiceringsdatum

  • 30 november, 2021

Relaterade dokument

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Rasmus Löwenmo Buckhöj  - Head of Communications, Tobii

Rasmus Löwenmo Buckhöj

Head of Communications