Publiceringsdatum

  • 23 november, 2021

Prospekt för Tobii Dynavox AB har publicerats

Tobii AB:s (”Tobii”) dotterbolag Tobii Dynavox AB (”Tobii Dynavox”) har idag publicerat ett prospekt avseende upptagande till handel av Tobii Dynavox stamaktier på Nasdaq Stockholm. Beräknad första handelsdag är den 9 december 2021.

Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Tobiis (tobii.com/sv/group/investerare/noteringen-av-tobii-dynavox/) och Tobii Dynavox (investors.tobiidynavox.com/sv/pages/the-split/) respektive hemsida.

Tidplan för utdelning och notering av Tobii Dynavox på Nasdaq Stockholm:

30 november 2021: Kapitalmarknadsdag för investerare, analytiker och mediarepresentanter
3 december 2021: Sista dag för handel i Tobiis stamaktier inklusive rätt att erhålla stamaktier i Tobii Dynavox
6 december 2021: Tobiis stamaktier handlas utan rätt att erhålla aktier i Tobii Dynavox
7 december 2021: Avstämningsdag för utdelning av Tobii Dynavox stamaktier
9 december 2021**:** Beräknad första handelsdag i Tobii Dynavox stamaktier

Publiceringsdatum

  • 23 november, 2021

Relaterade dokument

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Rasmus Löwenmo Buckhöj  - Head of Communications, Tobii

Rasmus Löwenmo Buckhöj

Head of Communications