Publiceringsdatum

  • December 9, 2021

Första dag för handel i Tobii Dynavox stamaktie på Nasdaq Stockholm

Idag noteras Tobii Dynavox ABs stamaktie på Nasdaq Stockholm. Noteringen av Tobii Dynavox AB sker till följd av att Tobii ABs extra bolagsstämma den 25 oktober 2021 beslutade att dela ut samtliga stamaktier i Tobii Dynavox AB till aktieägarna i Tobii AB.

”Noteringen av Tobii Dynavox på Nasdaq Stockholm är en viktig milstolpe i vårt arbete att göra det möjligt för människor med kommunikativa funktionsnedsättningar att göra det de än gång gjorde, eller aldrig trodde var möjligt.” säger Fredrik Ruben, VD för Tobii Dynavox AB. ”Vi är stolta över vårt arv från Tobii Group, som har utrustat oss med den världsledande tekniken för eye tracking och möjliggjort för oss att driva branschen framåt som den klara marknadsledaren med det mest kompletta erbjudandet av lösningar för våra kunder. Som ett oberoende bolag och den globala ledaren inom kommunikationshjälpmedel, kommer vi att sträva efter att utveckla digital tillgänglighet och inkludering för människor runtom i världen.”

Tobii Dynavox ABs prospekt, annan information relaterad till avknoppningen och material från bolagets första kapitalmarknadsdag finns tillgängligt på Tobii´s och Tobii Dynavox webbsida för investerare (tobii.com/sv/group/investerare/noteringen-av-tobii-dynavox/ eller investors.tobiidynavox.com).


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

  • December 9, 2021

Relaterade dokument

    Kategori

    • Tobii Group
    • Pressmeddelande

Investor Relations

Tobii Head of IR

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Joel Karlsson - Tobii PR and Communications

Joel Karlsson

Head of Communications, Tobii


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.