Första dag för handel i Tobii Dynavox stamaktie på Nasdaq Stockholm

Idag noteras Tobii Dynavox ABs stamaktie på Nasdaq Stockholm. Noteringen av Tobii Dynavox AB sker till följd av att Tobii ABs extra bolagsstämma den 25 oktober 2021 beslutade att dela ut samtliga stamaktier i Tobii Dynavox AB till aktieägarna i Tobii AB.

”Noteringen av Tobii Dynavox på Nasdaq Stockholm är en viktig milstolpe i vårt arbete att göra det möjligt för människor med kommunikativa funktionsnedsättningar att göra det de än gång gjorde, eller aldrig trodde var möjligt.” säger Fredrik Ruben, VD för Tobii Dynavox AB. ”Vi är stolta över vårt arv från Tobii Group, som har utrustat oss med den världsledande tekniken för eye tracking och möjliggjort för oss att driva branschen framåt som den klara marknadsledaren med det mest kompletta erbjudandet av lösningar för våra kunder. Som ett oberoende bolag och den globala ledaren inom kommunikationshjälpmedel, kommer vi att sträva efter att utveckla digital tillgänglighet och inkludering för människor runtom i världen.”

Tobii Dynavox ABs prospekt, annan information relaterad till avknoppningen och material från bolagets första kapitalmarknadsdag finns tillgängligt på Tobii´s och Tobii Dynavox webbsida för investerare (tobii.com/sv/group/investerare/noteringen-av-tobii-dynavox/ eller investors.tobiidynavox.com).

Relaterade dokument

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Rasmus Löwenmo Buckhöj  - Head of Communications, Tobii

Rasmus Löwenmo Buckhöj

Head of Communications