Publiceringsdatum

  • 6 december, 2021

Första dag för handel i Tobii utan rätt till utdelning av aktier i Tobii Dynavox

Från och med idag handlas Tobiis aktie utan rätt till utdelning av aktier i Tobii Dynavox AB (publ) (”Tobii Dynavox”). Sista dag för handel i Tobiis aktie inklusive rätt att erhålla aktier i Tobii Dynavox var Fredagen den 3 december 2021.

Avstämningsdag för utdelning av aktier i Tobii Dynavox är imorgon den 7 december 2021. Första handelsdag med stamaktien i Tobii Dynavox på Nasdaq Stockholm är den 9 december 2021.

Den 25 oktober 2021 höll Tobii en extra stämma där aktieägarna beslutade att dela ut samtliga aktier i Tobii Dynavox till aktieägarna i Tobii. Utdelningsration är 1:1 vilket innebär att en (1) aktie i Tobii medför rätt till en (1) aktie i Tobii Dynavox.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

  • 6 december, 2021

Relaterade dokument

    Kategori

    • Tobii Group
    • Pressmeddelande

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Tobii Head of PR and Comms

Joel Karlsson

Head of Communications, Tobii


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.