EyeJustRead möjliggör utvärdering och träning av skolelevers läsförmåga med Tobii eye tracking

Den danska programvaruleverantören EyeJustRead grundades 2016. Företagets verktyg för utvärdering och träning av läsförmåga har utvecklats i nära samarbete med yrkesverksamma, studenter och universitet för att framgångsrikt överbrygga klyftan mellan forskning och skolor.

EyeJustRead vill revolutionera läsutbildningen för skolbarn med särskilda utmaningar med hjälp av ett datadrivet tillvägagångssätt under elevens hela inlärningsprocess. För att leverera lösningen använder EyeJustRead Tobii Eye Tracker 5L, en eyetracker i behändigt format som via USB-kontakt kan monteras på vilken enhet eller PC-skärm som helst, och som erbjuder en mängd eyetracking-baserade dataströmmar i realtid.

Med hjälp av Tobii eye tracking och EyeJustReads programvara kan skolor få detaljerad data om elevers läsförmåga, som visualiseras på ett lättförståeligt sätt för att underlätta diskussioner om resultat och fortsatt träning. Verktyget ger även underlag för en standardiserad bedömning av elevers läsförmåga, vilket möjliggör kontinuerlig utvärdering. Dessutom automatiserar EyeJustRead ett antal manuella processer som mätning av läshastighet och bedömning av framsteg och dokumentation, vilket resulterar i värdefulla tidsbesparingar.

Genom att använda EyeJustRead kan skolor upptäcka lässvårigheter tidigt i barnets liv och anpassa det pedagogiska tillvägagångssättet och utbildningen, samt etablera kontakt med lässpecialister för att hjälpa elever att förbättra sin läsförmåga.
EyeJustReads programvara används i över 100 danska, grönländska och färöiska skolor som utnyttjar lösningen för att utvärdera och utveckla barns läsförmåga från sju års ålder.

Tobii har flera kunder inom det växande området utvärdering och utveckling av läsförmåga, som härrör från många års universitetsforskning. Eyetracking har blivit ett etablerat verktyg i den akademiska världen för att objektivt mäta mänsklig språkbehandling med viktiga tillämpningar inom lingvistik och utbildningsforskning. Flera av världens ledande universitet använder Tobii Pros eyetrackinglösningar för utbildningsforskning. Tobii Pro lanserade nyligen också en ny lösning för läs- och språkforskning. Tobii Techs produkter för integration i produkter och för användning med mjukvara bygger på denna gedigna erfarenhet och gör det möjligt för företag att bygga kommersiella lösningar. EyeJustRead är ett exempel på en kund som började med att använda Tobii Pros utbildningsprodukter, för att sedan gå vidare till att utveckla kommersiella lösningar med hjälp av produkter från Tobii Tech.


Dokumentation och media

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Rasmus Löwenmo Buckhöj  - Head of Communications, Tobii

Rasmus Löwenmo Buckhöj

Head of Communications


Dokumentation och media