Publiceringsdatum

  • 11 mars, 2021

Tobii informerar marknaden om störning i leverantörskedjan

Tobii AB (publ) kommunicerar idag att affärsområdet Tobii Dynavox förutspår försenade leveranser av vissa produkter. Detta sker på grund av störningar i distributionskedjan orsakat av den pågående pandemin i kombination med hög efterfrågan på kommunikationshjälpmedlet I-Series. Förseningen beräknas resultera i uppskjutna intäkter om 40-80 MSEK, primärt från andra till tredje kvartalet 2021. Påverkan på koncernens helårsresultat väntas bli obetydlig.

Pandemin har orsakat globala störningar i tillgången på främst LCD-skärmar och i kombination med en hög efterfrågan på I-Serien förväntas en tillfällig störning av leveranserna för Tobii Dynavox. Även om leveranstiderna väntas bli längre så kommer sannolikt effekten på orderingången vara begränsad.

Tobii Dynavox arbetar nära sina leverantörer, kunder och partners för att mildra effekterna av situationen. Kunder som påverkas kommer i största möjliga mån att erbjudas alternativa produkter från Tobii Dynavox medan de väntar på sin I-Series-leverans.

Baserat på den information som finns att tillgå beräknas förseningen resultera i uppskjutna intäkter i intervallet 40-80 MSEK, från främst andra till tredje kvartalet 2021.

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 20.00 CET den 11 mars 2021.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

  • 11 mars, 2021

Relaterade dokument

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Rasmus Löwenmo Buckhöj  - Head of Communications, Tobii

Rasmus Löwenmo Buckhöj

Head of Communications


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.