Publiceringsdatum

  • March 11, 2021

Tobii Pro lanserar ny lösning för läsforskning

Tobii Pro, världsledande inom eyetracking-lösningar för beteendestudier, introducerar idag en ny lösning för läsforskning. Detta skapar nya möjligheter för forskare som arbetar med tillämpad läsforskning och utbildningspsykologi. Verktyget kan också användas inom forskning för att detektera avvikande läsmönster, vilket kan bidra med ökad kunskap om diagnoser som exempelvis dyslexi.

I över hundra år har man studerat ögonrörelser för att få insikt i hur olika individer tar in information. Under årens lopp har eyetracking blivit ett etablerat verktyg för att objektivt mäta mänskligt beteende inom läs- och språkförståelse, med viktiga tillämpningar inom utbildning och lingvistik.

Den nya lösningen från Tobii Pro är integrerad i analysmjukvaran Pro Lab och är ett första steg för att stödja läsforskning. Lösningen ger ett mer effektivt arbetsflöde. Detta genom verktyg som automatiserar analysen av områden i texter som är av intresse, exempelvis ord och meningar. En process som annars är tidskrävande att göra manuellt.

”Det här är en del av Tobii Groups arbete med att utöka vårt erbjudande inom utbildning. Vi ser ett starkt växande intresse för användningen av eyetracking för olika ändamål inom utbildning. Från att undersöka undervisning- och lärandeprocesser, stödja utvecklingen av nya verktyg för bedömning av läsförståelse, till att med hjälp av eyetracking tillgängliggöra utbildning för personer med kognitiva och motoriska funktionsnedsättningar”, säger Tom Englund, VD affärsområde Tobii Pro.

Den nya lösningen är tillgänglig från och med idag. För mer information, klicka här.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

  • March 11, 2021

Relaterade dokument

    Kategori

    • Tobii Group
    • Tobii Pro
    • Pressmeddelande

Investor Relations

Henrik Mawby IR Relations

Henrik Mawby

Head of Investor Relations

Presskontakt

Joel Karlsson - Tobii PR and Communications

Joel Karlsson

Interim Head of Communications, Tobii


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.