Publiceringsdatum

  • 15 april, 2021

Emission och återköp av C-aktier

Tobii AB (publ) meddelar att bolaget har beslutat att genomföra en nyemission samt därefter omedelbart återköpa 900 000 C-aktier. Aktierna emitteras och återköps i enlighet med det prestationsbaserade incitamentsprogram, LTI 2020, som antogs av årsstämman den 12 maj 2020.

Carnegie Investment Bank AB (publ) förvärvar samtliga emitterade C-aktier till ett förvärvspris motsvarande aktiens kvotvärde om cirka 0,007 kronor. Samtliga emitterade C-aktier kommer därefter återköpas av Tobii för samma pris per aktie.

Syftet med emissionen är att säkerställa framtida leverans av stamaktier till deltagarna i LTI 2020. C-aktierna kommer att omvandlas till stamaktier före leverans till berättigade deltagare i LTI 2020. C-aktierna berättigar inte till vinstutdelning.

Denna information är sådan information som Tobii AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april 2021 kl 08:30.

Publiceringsdatum

  • 15 april, 2021

Relaterade dokument

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Rasmus Löwenmo Buckhöj  - Head of Communications, Tobii

Rasmus Löwenmo Buckhöj

Head of Communications