Publiceringsdatum

  • 30 april, 2021

Nytt antal aktier och röster i Tobii

Tobii AB (publ) meddelar idag att antalet aktier och röster i Tobii har ökat till följd av emission och återköp av 900 000 C-aktier inom ramen för bolagets incitamentsprogram, i enlighet vad som offentliggjordes genom pressmeddelande den 15 april 2021.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 100 269 972 aktier, av vilka 99 369 972 är stamaktier och 900 000 är C-aktier, och totalt 99 459 972 röster i bolaget. Aktiekapitalet har genom nyemissionen ökat med 6 531,24 SEK och uppgår efter ökningen till 727 65 2,545926 SEK.

Denna information är sådan information som Tobii AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2021 kl. 23:00.

Publiceringsdatum

  • 30 april, 2021

Relaterade dokument

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Rasmus Löwenmo Buckhöj  - Head of Communications, Tobii

Rasmus Löwenmo Buckhöj

Head of Communications