Publiceringsdatum

  • 5 augusti, 2021

Tobii förvärvar Phasya för att bredda erbjudandet inom fordonsindustrin och andra marknadsområden

Tobii, världsledare inom eyetracking, meddelar idag att de har tecknat ett avtal om att förvärva Phasya, en innovativ leverantör av programvara för att följa fysiologiska och kognitiva tillstånd som påverkar mänskligt beteende.

Med branschledande precision analyserar Phasyas AI-baserade programvara biometriska signaler från eyetracking eller hjärtfrekvenser för att bestämma kognitiva tillstånd så som exempelvis trötthet, kognitiv belastning och distraktion. Företagets algoritmer är nödvändiga komponenter i alla Driver Monitoring-system (DMS) för att förstå förarens tillstånd, som i sin tur påverkar säkerhet, förarupplevelse och komfort. Phasyas lösningar kan också användas inom industrier som flyg, järnväg och konsumentelektronik. Deras system bygger på mer än ett decennium av ledande forskning i samarbete med University of Liège, Belgien.

Motivering till förvärvet
Phasyas teknik och långa erfarenhet av utveckling och validering av algoritmer för att bedöma kognitiva tillstånd kompletterar på ett mycket bra sätt Tobiis expertis och eyetracking-teknik. Detta stärker Tobiis Driver Monitoring-system, Tobii DMS, som lanseras idag. Det skapar även nya möjligheter för att använda information om kognitivt tillstånd på flera av Tobii’s marknader, till exempel VR, AR, beteendestudier och gaming, vilket ger betydande synergier. Företaget samarbetar för närvarande med ett antal bil-, teknik- och flygkunder, samt ledande industriassociationer, vilket ger värdefulla relationer för Tobii och Phasya att bygga vidare på.

Phasya är tidigt i sin kommersialiseringsfas och genererar begränsade intäkter. Genom att använda sina resurser och expertis kommer Tobii att kunna accelerera kommersialisering av Phasyas produkter. Tobii förväntar sig att verksamheten kommer att skalas upp snabbt, drivet av integration av algoritmerna i Tobiis befintliga lösningar såväl som i nya applikationer, med betydande intäktstillväxt i samband med att massmarknaden för DMS tar fart under 2024/25.

”Tobii och Phasya passar perfekt strategiskt. Genom att kombinera två starka team med kompletterande expertis, produkter och kundrelationer skapas betydande synergier.” säger Henrik Eskilsson, VD för Tobii. ”Vi välkomnar Phasya-teamet till Tobii-familjen och ser fram emot att tillsammans flytta gränserna för attention computing inom fordonsindustrin, VR, AR, gaming och andra marknader.”

Jérôme Wertz, VD på Phasya, säger ”Genom denna process har det blivit allt tydligare att Tobii är ett fantastiskt hem för Phasya. Genom att nyttja Tobiis organisation och starka erfarenhet av att skala företag kommer Phasyas team och lösningar att nå sin fulla potential. Vi ser fram emot att driva banbrytande innovation och introducera nya spännande möjligheter inom många branscher.”

Detaljer om förvärvet
Tobii kommer att betala ett maximalt inköpspris på cirka 4 miljoner euro, varav cirka 2 miljoner euro är beroende av prestationen under de kommande fem åren. Tobii avser att betala förvärvet kontant med befintliga medel. Förvärvet förväntas slutföras 6 augusti 2021 och Phasya kommer att konsolideras fullt ut i Tobiis externa rapportering från och med samma datum.

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 17.30 CET den 5 augusti 2021.

Publiceringsdatum

  • 5 augusti, 2021

Relaterade dokument

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Rasmus Löwenmo Buckhöj  - Head of Communications, Tobii

Rasmus Löwenmo Buckhöj

Head of Communications