Publiceringsdatum

  • 5 augusti, 2021

Tobii, världsledaren inom eyetracking, gör entré på fordonsmarknaden med sitt nya DMS-system

Tobii AB (publ) lanserar idag sitt nya Driver Monitoring-system, Tobii DMS, förvärvet av Phasya och flera nya partnerskap, primärt riktat mot massmarknaden för fordonsintegrationer.

Under de senaste 20 åren har Tobii byggt en global ledarposition inom eyetracking och attention computing över ett flertal marknader och områden, bland annat inom medicinteknik, beteendestudier, VR/AR och gaming. Nu adderar Tobii ytterligare ett strategiskt och snabbväxande fokusområde till portföljen genom att anpassa sin världsledande eyetracking-teknologi efter behoven hos fordonstillverkarna (OEMs) inom fordonsindustrin. Utvecklingen av Tobiis Driver Monitoring-system (DMS) påbörjades under 2019, är tillgängligt från hösten 2021 och är redo att användas i samband med att massmarknaden förväntas ta fart år 2024–2025.

Dagens tillkännagivande inkluderar även ett förvärv av Phasya, nya samarbeten med ledande leverantörer och OEM-kunder inom fordonsindustrin samt nya kommersiella partnerskap med Sunny SmartLead och Nviso för att ytterligare stärka Tobiis erbjudande.

”Med utgångspunkt i Tobiis ledarskap inom innovation och unika erfarenhet av att effektivt integrera och skala eyetracking-lösningar på globala massmarknader är vår långsiktiga ambition att bli en ledande DMS-leverantör”, säger Anand Srivatsa, affärsområdeschef för Tobii Tech. ”För att möta de lagkrav som påskyndar marknadstillväxten för DMS bygger vi vidare på vår erfarenhet och vårt kunnande inom utveckling av innovativa och marknadsledande lösningar.”

Tobiis fordonserbjudande
Tobii DMS är en AI-baserad lösning som levererar datapunkter om förarens uppmärksamhet och trötthet, förbättrar trafiksäkerheten och gör förarmiljön mer intuitiv. Genom att använda unik expertis som sträcker sig från hårdvarukomponenter och algoritmer till fullständig systemdesign kommer Tobii leverera en innovativ lösning för DMS-marknaden som möter behoven från OEM-tillverkare och nyckelpartners.

Tobii erbjuder redan marknadsledande eyetracking-lösningar till bilindustrin för olika forsknings-, kvalitets- och optimeringsändamål. Det har resulterat värdefull erfarenhet och kundrelationer för utvecklingen av Tobii DMS samt skapat unika synergier mellan DMS-erbjudandet och andra delar inom Tobii.

Förvärv för att bredda fordonsportföljen
Tobii meddelar även idag förvärvet av Phasya, en ledande leverantör med tolv års erfarenhet av att utveckla och validera avancerade algoritmer för att följa fysiska och kognitiva tillstånd som påverkar mänskligt beteende. Detta är värdefullt i stora delar av Tobiis produktportfölj och i synnerhet för att komplettera företagets utbud till OEM-tillverkare inom fordonsindustrin. Förvärvet gör Tobii till ledande inom vad som ses som en nyckelfunktion och som efterfrågas av de flesta OEM-tillverkarna.

Nya partnerskap som stärker Tobiis DMS-erbjudande

  • Tobii har etablerat samarbeten med flera globalt ledande leverantörer inom fordonsindustrin och OEM-kunder, som syftar till att utvärdera och utveckla gemensamma lösningar kring Tobii DMS. Våra partners värderar Tobiis kompetens och långa erfarenhet som världsledande leverantör av kostnadsoptimerade hårdvaru- och mjukvarulösningar för eyetracking.
  • Ett nytt partnerskap med den ledande optik-leverantören Sunny SmartLead gör det möjligt för Tobii att leverera en DMS-lösning optimerad för en av världens mest avancerade och mest använda optiska lösningar. Tobii och Sunny SmartLead kommer gemensamt adressera kunder och leverera en optimerad och skalbar lösning.
  • Ett partnerskap med Nviso, ledande inom Human Behavior AI, för ett kombinerat erbjudande och expertis inom Driver och Occupant Monitoring Systems (OMS). Samarbetet belyser de ökade möjligheterna att kombinera lösningar för In-Cabin Sensing med nya AI-baserade funktioner, såsom analys av passagerare, detektion av känslotillstånd, överkroppsanalys samt objekt- och gestdetektering.

För mer information om Tobiis fordonserbjudande, besök: Tobii.com/automotive

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 17.30 CET den 5 augusti 2021.


Dokumentation och media

Publiceringsdatum

  • 5 augusti, 2021

Relaterade dokument

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Rasmus Löwenmo Buckhöj  - Head of Communications, Tobii

Rasmus Löwenmo Buckhöj

Head of Communications


Dokumentation och media