Publiceringsdatum

  • 31 oktober, 2022

Förändring i Tobiis valberedning

Pressmeddelande

Stockholm, 31 oktober 2022

I enlighet med valberedningens instruktion har sammansättningen av valberedningen inför Tobii AB:s årsstämma 2023 förändrats på grund av ändrade ägarförhållanden i bolaget.

På grund av minskat ägande från Swedbank Robur och ökat ägande av Öhman Fonder och Lannebo Fonder per den 30 september 2022 har prioritetsordningen för att utse representanter till valberedningen ändrats. Öhman Fonder har avstått från sin rätt att utse en representant. Lannebo Fonder har i sin tur valt att utse Robin Nestor till valberedningen. De tre grundarna har utsett Kent Sander som ersättare för Henrik Tellving.

Efter förändringarna består valberedningen av följande ledamöter:

Helen Fasth Gillstedt, utsedd av Handelsbanken Fonder

Kent Sander, utsedd av Tobiis tre grundare

Robin Nestor, utsedd av Lannebo Fonder

Per Norman, styrelseordförande i Tobii

Valberedningens förslag kommer att publiceras i kallelsen till årsstämman 2023 och på bolagets webbplats. Årsstämman i Tobii AB kommer att hållas den 26 maj 2023.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

  • 31 oktober, 2022

Relaterade dokument

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Rasmus Löwenmo Buckhöj  - Head of Communications, Tobii

Rasmus Löwenmo Buckhöj

Head of Communications


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.