Publiceringsdatum

 • 8 november, 2022

Tobiis delårsrapport för tredje kvartalet 2022

Pressmeddelande

Stockholm, 8 november 2022

Tobii AB (publ) redovisade idag resultatet för tredje kvartalet 2022.

Kommentar från Tobiis VD Anand Srivatsa:

”Tredje kvartalet 2022 innehöll både med- och motgångar för Tobii. Å ena sidan stärkte vi våra långsiktiga utsikter med tydliga framsteg inom VR, fordonsindustrin och hälsovård. Å andra sidan uppgick den organiska tillväxten till 3 procent, vilket är betydligt lägre än vår ambitionsnivå. Det makroekonomiska läget har lett till att vissa företagskunder valde att skjutit upp eller avboka beställningar. Vi ser ökade risker för att dessa utmaningar kan påverka oss även 2023. Som svar på svagare omvärldsutsikter minskar vi vår kostnadstakt för att säkerställa att vi når vårt tidigare kommunicerade finansiella mål för 2023.”

Andra kvartalet juli - september

 • Omsättningen ökade 17 % till 176 MSEK (151), vilket motsvarar en organisk tillväxt på 3 %
 • Bruttomarginalen ökade till 74 % (71 %)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -36 MSEK (-42)
 • Periodens nettoresultat uppgick till -17 MSEK (-8)
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,17 SEK (-0,40)
 • Det fria kassaflödet uppgick till -64 MSEK (-71), vilket inkluderar en engångsåterbetalning till svenska skattemyndigheter på 37 MSEK avseende covidrelaterade skattelättnader

Väsentliga händelser under perioden

 • Tobii erhöll åtta design wins under kvartalet. Sju av dessa tilldelades för vår programvara Tobii Aware och Tobii Horizon för produkter från Acer, Lenovo och MSI. En tilldelades för en nyligen FDA-godkänd produkt som underlättar för vården att diagnostisera och bedöma autismspektrumtillstånd hos små barn.
 • Sony presenterade sitt nästa generations VR-system, PlayStation VR 2 (PSVR2), och möjliggjorde demos av enheten för media. De efterföljande recensionerna och reaktionerna på eyetracking-implementationen har varit mycket positiva.

Väsentliga händelser under perioden

 • I slutet av oktober 2022 beviljades Tobii 166 MSEK i ytterligare covidlättnader genom tillfälligt uppskjutna skattebetalningar till de svenska skattemyndigheterna
 • Efter slutet av kvartalet bekräftades lanseringsdatumet för PSVR2 till den 22 februari 2023, med förbeställningar från och med den 15 november

VD-kommentar

Tredje kvartalet 2022 innehöll både med- och motgångar för Tobii. Å ena sidan stärkte vi våra långsiktiga utsikter med tydliga framsteg inom VR, fordonsindustrin och hälsovård. Å andra sidan uppgick den organiska tillväxten till 3 procent, vilket är betydligt lägre än vår ambitionsnivå. Det makroekonomiska läget har lett till att vissa företagskunder valde att skjutit upp eller avboka beställningar. Vi ser ökade risker för att dessa utmaningar kan påverka oss även 2023. Som svar på svagare omvärldsutsikter minskar vi vår kostnadstakt för att säkerställa att vi når vårt tidigare kommunicerade finansiella mål för 2023.

Tillväxten fortsätter trots kraftig makroekonomisk motvind
Under det tredje kvartalet fortsatte vi att leverera organisk tillväxt trots kraftig motvind i delar av vår verksamhet. Vår bruttomarginal förbättrades med tre procentenheter och uppgick till starka 74 procent.

Vårt segment Integrations fortsätter att visa goda resultat. Vi erhöll åtta design wins, vilket är ett rekord, omsättningen ökade med 30 procent organiskt och bruttomarginalen förbättrades med 9 procentenheter till 90 procent under kvartalet.

Products & Solutions hade ett blandat kvartal med en markant nedgång för företagskunderna, vilket delvis balanserades av en god tillväxt för vårt speltillbehör til PC som säljs direkt till konsumenter. Detta ledde till en sammanlagd organisk nedgång på 6 procent för segmentet. Den svaga försäljningen till företagskunder är kopplat till det försvagade makroekonomiska läget och gäller i alla våra regioner. Vårt speltillbehör till PC som säljs direkt till konsumenter har vuxit konstant sedan 2020 och hade sitt bästa kvartal någonsin under kv3 2022.

EBIT-resultatet förbättrades till -36 MSEK (-42) och det fria kassaflödet förbättrades till -64 MSEK (-71). Det fria kassaflödet för kvartalet inkluderar en engångsbetalning på 37 MSEK till svenska skattemyndigheter för covidrelaterade skattelättnader. Efter kvartalet beviljades vi 166 MSEK i tillfälliga covidrelaterade skattelättnader från de svenska skattemyndigheterna.

Flera viktiga framsteg stöder våra långsiktiga tillväxtambitioner

Vi erfor fortsatt positiv utveckling av ekosystemet kring våra lösningar inom några av våra investeringsområden, däribland hälsovård, VR och fordonsdatorer. Sonys PlayStation VR2-headset som lanseras 22a februari har fått mycket positiva recensioner och fler än 40 VR-titlar har meddelat att de stöder det nya headsetet. Förutom vårt arbete med Sony har vi fördjupat våra åtaganden också med andra ledande OEM-tillverkare inom VR-området.

Tobii samarbetar även med Samsung för att möjliggöra användning av vår algoritm för trötthet baserad på hjärtfrekvens med hjälp av Samsung Healthcare SDK på Galaxy Smart Watch. Detta samarbete är en bekräftelse av Tobiis ledande teknik för analys av trötthet, som är tillämplig på både hälsovård och Driver Monitoring-system i fordon. Dessutom har två av Tobiis banbrytande kunder inom vårdsektorn, NeuroSync och Novasight, fått godkännande av FDA för sina instrument för diagnostik av traumatiska hjärnskador och amblyopibehandling.

Under kvartalet genomförde vi vår första offentliga demonstration av Tobii DMS på kongressen InCabin i Bryssel. Kundresponsen var enhälligt positiv och vi gör snabba framsteg i viktiga åtaganden och offertförfrågningar med Tier 1-kunder och OEM-tillverkare.

Fast beslutna att nå våra finansiella mål för 2023

De makroekonomiska utsikterna försämrades ytterligare under tredje kvartalet och vår tillväxt motsvarade inte våra egna förväntningar. Trots den rådande konjunkturen är vi fast beslutna att nå vårt tidigare kommunicerade finansiella mål för 2023. Vi har därför vidtagit åtgärder för att minska takten på våra kostnader och är redo att vidta ytterligare åtgärder vid behov. Vi räknar med positiv EBIT för det fjärde kvartalet 2023.

Vi fortsätter att bygga en solid grund för långsiktig framgång, och jag är övertygad om att vi kan återgå till en starkare tillväxt och nå våra mål.

Anand Srivatsa

VD

Webbpresentation
Klockan 09.00 idag håller Tobii en webbpresentation för investerare, analytiker och finanspress. Presentationsmaterialet och en länk till webbpresentationen kommer att finns tillgängligt under Kalendern på Tobiis hemsida innan webcasten. Där kommer även delårsrapporten och en inspelning av webbpresentationen finnas tillgänglig efter offentliggörandet och presentationen. Ni kan också delta genom följande länk.

Denna information är information som Tobii AB måste göra offentlig i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 7.30 den 8 november 2022 CET.

Kontakt

Henrik Mawby, Head of Investor Relations, Tobii AB, tel: +44 (0) 74 94 074 006, e-post: henrik.mawby@tobii.com

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

 • 8 november, 2022

Relaterade dokument

  Kategori

  • Regulatorisk
  • Finansiell rapport

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Tobii Head of PR and Comms

Joel Karlsson

Head of Communications, Tobii


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.