Publiceringsdatum

  • 28 februari, 2022

Nytt antal aktier och röster i Tobii

Tobii AB (publ) meddelar idag att antalet stamaktier och röster har förändrats till följd av utnyttjande av tecknings- och personaloptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 106 467 144 aktier, av vilka 105 653 144 är stamaktier och 814 000 är C-aktier, och totalt 105 734 544 röster i bolaget. Antalet stamaktier har ökat med 801 943 aktier. Antalet röster har ökat med 801 943 röster. Aktiekapitalet har ökat med cirka 5 820 SEK och uppgår efter ökningen till cirka 772 625 SEK. Förändringen av antalet aktier och röster är till följd av inlösen av tecknings- samt personaloptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram.

Denna information är sådan information som Tobii AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2022 kl. 17:30.

Publiceringsdatum

  • 28 februari, 2022

Relaterade dokument

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Rasmus Löwenmo Buckhöj  - Head of Communications, Tobii

Rasmus Löwenmo Buckhöj

Head of Communications