Publiceringsdatum

  • May 18, 2022

Valberedningen i Tobii föreslår Per Norman som ny styrelseordförande och Mats Backman som ny styrelseledamot

Valberedningen i Tobii har avslutat sitt nomineringsarbete inför årsstämman 2022 och avser inför årsstämman 2022 föreslå att Per Norman väljs till ny styrelseordförande samt att Mats Backman väljs till ny styrelseledamot i Tobii.

Nuvarande ordförande Kent Sander och styrelseledamot Nils Bernhard har avböjt omval. Kent Sander har varit styrelseledamot och styrelsens ordförande i Tobii sedan 2014. Nils Bernhard har varit ledamot sedan 2004.

Valberedningen vill tacka båda för deras stora bidrag och starka engagemang under alla år som styrelsemedlemmer och styrelseordförande. Både Kent och Nils har varit mycket betydelsefulla under byggandet av Tobii.

”Det har varit en inspirerande uppgift att bidra till bygget av Tobii. Ett bolag med en stor teknikhöjd som är pionjärer inom eye tracking och attention computing, och som dessutom ligger i utvecklingens framkant av nydanande produkter.” säger Kent Sander, Tobiis Styrelseordförande, ”Tobiis entreprenöriella anda och energi har gjort bolaget till vad det är idag och jag vill tacka de tre grundarna som uppvisat ett enormt driv, affärsmässighet och hög teknisk kompetens. Min tid som ordförande har varit händelserik med både IPOn 2015 och vår lex asea spin-off av Tobii Dynavox i slutet av 2021 vilket tydligt visade på bolagets värdeskapande. Vi har lagt grunden för framgångar inom allt från lösningar för forskning och studier till vår affär för OEM integrationer, vilket bland annat visar sig genom Tobiis djupa relationer med många av världens ledande teknikbolag. Tobii står nu inför ett nytt kapitel och jag har fullt förtroende för Per Norman att ta vid i bolagets fortsatta resa.”

Per Norman är civilingenjör, född 1964. Han är idag konsult och styrelsearbetare. Per har tidigare haft olika befattningar inom Modern Times Group samt varit VD för Boxer TV Access och Mr Green. Han är för närvarande styrelseordförande för Leo Vegas, Holm Securities och Learnster samt sitter i styrelsen för Sveriges Television och GHLF Group.

Mats Backman är född 1968 och civilekonom. Han är för närvarande styrelseledamot i Gränges AB och har haft ekonomi- och finansdirektörsroller i Trustly, Sandvik, Autoliv och Veoneer.

Valberedningens andra förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2022. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen har möjlighet att göra det till valberedning@tobii.com.

Valberedningen består av Helen Fasth Gillstedt, valberedningens ordförande (utsedd av Handelsbanken Fonder), Jan Andersson (Swedbank Robur), Henrik Tellving (Tobiis tre grundare) och Kent Sander (Styrelseordförande i Tobii).

Årsstämman 2022 i Tobii kommer att hållas onsdagen den 25 maj.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

  • May 18, 2022

Relaterade dokument

    Kategori

    • Pressmeddelande
    • Regulatorisk

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Joel Karlsson - Tobii PR and Communications

Joel Karlsson

Head of Communications, Tobii


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.