Publiceringsdatum

  • 27 april, 2022

Emission och återköp av C-aktier för incitamentsprogram

Styrelsen för Tobii AB (publ) (”Tobii”) har idag beslutat att genomföra en nyemission av 759 345 C-aktier samt att därefter omedelbart återköpa de 759 345 nyemitterade C-aktierna. Dagens beslut av styrelsen fattades med stöd av bemyndigande lämnat av extra bolagsstämman den 25 oktober 2021.

Aktieinvest FK AB kommer att teckna samtliga emitterade C-aktier till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet om cirka 0,007 kronor per aktie och Tobii kommer att återköpa samtliga emitterade C-aktier till ett pris motsvarande kvotvärdet om cirka 0,007 kronor per aktie. Nyemissionen kommer att öka aktiekapitalet med cirka 5 510,6 kronor. C-aktierna saknar rätt till vinstutdelning och ger rätt till 1/10-dels röst vardera.

Syftet med emissionen och återköpet är att säkerställa eventuell framtida leverans av stamaktier i enlighet med de långsiktiga incitamentsprogrammen som antogs på extra bolagsstämman den 25 oktober 2021, vilka ersatte de två incitamentsprogram som antogs på årsstämman 2020 respektive 2021, samt för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av de nämnda incitamentsprogrammen. C-aktierna kommer att omvandlas till stamaktier före eventuell leverans till deltagarna i programmen.

Tobii innehar 814 000 C-aktier och kommer, efter återköpet av de 759 345 nyemitterade C-aktierna, att inneha samtliga 1 573 345 C-aktier i bolaget.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

  • 27 april, 2022

Relaterade dokument

    Kategori

    • Pressmeddelande
    • Regulatorisk

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Tobii Head of PR and Comms

Joel Karlsson

Head of Communications, Tobii


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.